Skip to content

Knowit Experience Sync – framgångsrik expansion och en växande kundportfölj

För drygt ett år sedan lanserade vi ett ambitiöst e-handelserbjudande – Sync – under ledning av en grupp seniora e-handelsprofiler.

Nu kan vi med glädje och stolthet dela med oss av de framsteg och framgångar som Sync har uppnått, vilket bekräftar det behov som ledde till att det här strategiska erbjudandet kom till. 

– Det har skett en vändning ute på marknaden för e-handlare, från fokus på tillväxt till lönsamhet. Många företag vet inte var de ska börja för att styra om verksamheten, vi såg ganska snabbt att vi kunde stötta och bidra till att driva lönsam tillväxt, säger Eric Lundkvist, VD.

Under det gångna året har Sync-teamet arbetat intensivt med att stärka sin kundportfölj och genom detta etablerat flera framgångsrika partnerskap.

– Under den tid som gått har vi, som ett team av starka kommersiella ledare, använt vår förståelse för helhetsaffären till att aktivt hjälpa våra kunder. Vår erfarenhet av att ansvara för avdelningar och team genom perioder av uppbyggnad, expansion och förändring har varit avgörande. Vi har inte bara ställt oss inför utmaningen att uppnå högt uppsatta försäljnings- och lönsamhetsmål, utan också framgångsrikt implementerat dessa mål i våra kunders verksamheter, säger Eric.

Knowit Experience Sync har under denna period erbjudit allt från senior strategisk kommersiell rådgivning till genomförande av omfattande lönsamhets- och försäljningsaudits. Ofta kliver de in i situationer där betydande förändringar är nödvändiga. Med möjligheten att anpassa sig till en mängd olika roller, i allt från från försäljningschef, e-handelschef och operativt ansvariga, för att på bästa sätt stödja kunder genom deras väg mot lönsam tillväxt.

– Vår erfarenhet och flexibilitet har möjliggjort för oss att erbjuda skräddarsydda lösningar som möter varje unik kunds behov. Detta har varit nyckeln till vår framgång och våra kunders framsteg, avslutar Eric.

Sync-teamet är ute på bolag i roller som bland annat e-handelschef, head of online och försäljningschef. Ett av alla lyckade samarbeten är på AZ Design, där Sync är inne som övergripande kommersiellt ansvarig för hela bolaget för att driva ökad försäljning och lönsamhet:

”Från första möte kände jag tidigt att Sync skulle kunna tillföra vårt företag mycket. Nu i efterhand  kan jag säga att mina förväntningar har minst sagt infriats med råge. Med ett enormt driv och bred kompetens har Sync hjälpt oss inom stora delar av verksamheten. Vi ser detta bara som en början och ser ett långsiktigt samarbete framöver oss.”

Andreas Swahlen
Grundare & VD på AZ Design

Några av de bolag som Sync arbetar tillsammans med är bl.a. AirUp, AZ Design, Husqvarna AB, Mölnlycke Healthcare, Lagerhaus, Brothers, Garden Glory, Pot Paws, Cellbes och Jordklok.

Läs mer om Knowit Experience Sync

Sync-2024-ny

 


Intresserad av att veta mer?

Kontakta gärna oss på Knowit Experience Sync!