Fem framgångsfaktorer för ledare i digitaliseringen (video)

Topic: Digital transformation

Peter Svenonius
30.10.2019

Många organisationer är mitt uppe i digitaliseringen, vår tids stora transformation. Samtidigt vet vi att de flesta förändringsprojekt misslyckas. Varför är det så? I den här korta videon (3 minuter) delar jag och min kollega Helena Tronner, leg. psykolog och specialist inom arbets- och organisationspsykologi, med oss av några snabba reflektioner för ledare och ledningsgrupper som vill öka chansen att få med sig hela organisationen i den digitala transformationen. Välkommen att anmäla dig till vårt webinar om du vill fördjupa dig!


Thumbnail blogg

Fem saker att tänka på som ledare
1 Bygg effektiva team. För att främja innovation behöver vi olika perspektiv. Det blir vanligare med team som sätts ihop och upplöses beroende på uppgift. Ledare behöver hitta nycklar för att snabbt hjälpa teamen att bli högpresterande.

2 Skapa psykologisk trygghet. Frigör kreativiteten och effektiviteten genom att främja psykologisk trygghet i teamen. För lite psykologisk trygghet karaktäriseras ofta av låg energinivå, formell och ytlig kommunikation, att vissa frågeställningar undviks eller ständigt återupptas samt att misstag skylls på andra.

3 Utveckla och utöva personligt ledarskap. Öka medarbetares förmåga att agera på bästa sätt i linje med uppsatta mål. För detta krävs att de förstår den övergripande riktningen, samverkar med varandra och anpassar sitt beteende till det som är bäst för helheten. Led dig själv, led andra, låt dig ledas.

4 Förbättra er digitala disciplin. Pling, swosh, 4936 olästa mejl. Upp till 45 % av vår arbetsdag försvinner på oplanerad kommunikation. Olika system och appar pockar på vår uppmärksamhet. Kom överens om hur ni ska ta kontroll över tekniken på er arbetsplats för att minska digital stress och ohälsa.

5 Reflektera för kontinuerligt lärande. I en stressig och osäker vardag blir det allt viktigare att skapa utrymme för reflektion gällande både resultat och process.

Webinar
Anmäl dig till vårt webinar (eller titta i efterhand) så får du möjlighet att fördjupa dig i dessa fem punkter. Vi ger dig konkreta tips hur du som enskild ledare eller del av en ledningsgrupp kan göra för att ge organisationen ökad förmåga att omfamna digitaliseringen! 

Anmälan till 12 november   Anmälan till 18 november

Har du inte möjlighet att delta? Hör av dig så skickar vi inspelningen eller bokar ett separat möte! Här kan du också direkt boka en tid i min kalender.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Insight

Välkommen till Knowit Insights blogg! Här delar vi med oss av vad vi kan och gör inom managementområdet. Hoppas att du hittar något som engagerar och inspirerar!

Relaterade artiklar