Skip to content

Team, samarbete, effektivitet och produktivitet

Trots att forskning visar att endast ca 20% av alla team når fullpotential gällande samarbete och produktivitet arbetar mycket få företag aktivt med denna fråga. Detta vill vi ändra på! Vi på Knowit Örebro gör en satsning inom området och arbetar bland annat med våra agila leveransteam för att öka produktivitet och effektivitet. Några av de verktyg vi använder i vårt arbete är Integrative Model of Group Development (IMGD) och Group Development Questionnaire (GDQ) som jag tänkte dela med mig av lite mer i denna blogg.

IMGD och GDQ
Susan A. Wheelan, tidigare professor vid Temple University, Philadelphia, USA har under 30 års tid forskat inom grupputveckling och sammanfattar gruppers utveckling i sin modell: An Integrative Model of Group Development (IMGD). IMGD är en livscykelmodell med inslag från andra modeller inom grupputvecklingsområdet (så som exempelvis FIRO) och är indelad i ett antal faser till vilka produktivitet och effektivitet är kopplat.


IMGD

(Susans modell innehåller även en 5:e avslutande fas som beskriver vad som händer då en grupp/ett team bryts upp.)

Kopplat till IMGD har Susan även tagit fram GDQ, Group Development Questionnaire, som är världens första vetenskapligt belagda metod för att mäta gruppers effektivitet och produktivitet. GDQ sätter mycket träffsäkert fingret på vad respektive grupp behöver jobba med för att utvecklas och nå eller stanna kvar i fas III eller fas IV där produktiviteten och effektiviteten är hög och samarbetet kännetecknas av tillit. Alla gruppkonstellationer börjar i fas I och utvecklas sedan vidare genom de olika faserna, utmaningen är att ta sig vidare från fas I och II till fas III och IV. Forskning visar att 50% av alla grupper befinner sig i de inledande faserna – fas 1 (tillhörighet & trygghet) eller fas 2 (opposition & konflikt). Endast ca 20% av alla grupper når fas 4 utan aktivt arbete med grupputveckling.
Grunderna i att utveckla en grupp/ett team består i att:

  • skapa förståelse för och kunskap om hur grupper fungerar
  • få en bra bild av nuläget om gruppen och dess samarbete
  • tillsammans ta fram en plan för gruppens utveckling framåt
  • sist men inte minst, att viljan att utvecklas tillsammans som grupp finns

Kunskap om grupputveckling är en viktig del i självledarskap och för att skapa bästa möjliga samarbetsklimat. För att bli framgångsrika är detta en viktig pusselbit när vi bygger upp vår agila teamleverans, oavsett om vi levererar ett team till kund eller om affären består av ett åtagande.