Skip to content

Hur du som redaktör skapar tillgängligt innehåll

Tillgänglighet är något som finns med oss under hela vägen fram till en färdig webbplats där målet är att alla ska kunna ta till sig innehållet. Vi på Knowit Experience strävar alltid efter att uppnå tillgänglighet utefter de senaste direktiven i våra projekt. Sedan är det redaktörerna som ser till att de sista bitarna faller på plats. 

Arbetet börjar redan när designen tas fram där färg och form väljs ut. När utvecklingsfasen tar över skriver vi kod som anpassas för att vara tillgänglig. Utvecklingen är bara första steget i anpassningen och därefter blir redaktörernas arbete viktigt. Alla typer av redaktionellt innehåll på en webbplats kan anpassas för att uppnå en bra tillgänglighet. 

Vi kommer att gå igenom dessa områden som tillsammans skapar en bra tillgänglighet: 

  • Skriv alt-texter till bilder.
  • Skapa möjlighet att slå på undertexter på videor.
  • Håll dig till ett enkelt språk. 
  • Anpassa text så att den kan formateras om.
  • Formulera tydliga länktexter och skriv alt-texter till länkar.

Bilder

Den vanligaste tillgänglighetsmissen som vi ser på webbplatser är att bilder saknar alternativa texter (alt-texter). Alla bilder ska ha en alt-text som, på ett tydligt och konkret sätt, beskriver vad bilden föreställer. På detta sätt kan besökare som inte kan se bilden ändå förstå vad den innehåller.  

Det kan finnas bilder på en webbplats som inte förtydligar innehållet och därmed inte fyller någon beskrivande funktion. Sådana bilder kallas för dekorativa och dessa ska markeras ut med en tom alt-text. Då förstår skärmläsare att bilden inte ska ses som en del av innehållet och kommer därför att ignorera den.  

Här är ett exempel på en bild och hur du ska tänka kring alt-text för denna.

Vågor sveper in över en sandstrand

  • En dålig alt-text: ”Bild på strand”
  • En bra alt-text: ”Vågor sveper in över en sandstrand” 

Personen vet att det är en bild så detta behöver inte förtydligas i alt-texten genom att börja meningen med ”bild på”. Texten ska vara kortfattad men beskrivande på maximalt 125 tecken. 

Videor 

Det ska alltid vara möjligt att slå på undertexter i videor som informerar om vad som sägs och hörs i videon. Det här är inte bara viktigt för döva och hörselskadade, utan även för personer med inlärningssvårigheter som lättare tar till sig innehållet i en video om den är kompletterad med text. En person kan också ha tillfälliga kognitiva funktionsvariationer som kan kräva undertexter. Det kan exempelvis vara en högljudd omgivning eller språkliga svårigheter som stör personen från att ta till sig ljudet i videon. 

Om YouTube används som videokälla kan deras inbyggda verktyg för textning aktiveras. Du kan välja att antingen skriva undertexterna manuellt eller låta verktyget skapa undertexter baserat på vad som sägs i videon. Tänk på att läsa igenom texterna om du använder den automatiska metoden för att korrigera fel i transkriberingen. 

Text 

Håll dig till ett enkelt språk på webben. Använd enkla meningsuppbyggnader, tydliga formuleringar och klara ordval. Förklara begrepp eller formuleringar som kan vara svåra att förstå. Se också till att strukturera texten med rubriknivåer, listor och tydliga avstånd. 

För besökare som har dålig syn, lässvårigheter eller inlärningssvårigheter är det viktigt att text är anpassad för att kunna justeras till andra format. Om en besökare justerar exempelvis storlekar, mellanrum, typsnitt eller färger ska ingen information eller funktionalitet gå sönder. 

Länkar och knappar 

Texten i länkar och knappar ska formuleras så att det är tydligt vad länken leder till. Besökare som använder skärmläsare lyssnar ofta igenom en lista med alla länkar. Det förekommer att vi ser länktexter som ”klicka här” eller ”läs mer” men sådana formuleringar kommer i ett sådant sammanhang inte att tydliggöra länkens mål och ska därför undvikas. 

  • En dålig länktext: ”Läs mer om Knowits affärsområden som erbjuder tjänster inom strategi, kreativitet och teknik.” 
  • En bra länktext: ”Knowits affärsområden erbjuder tjänster inom strategi, kreativitet och teknik.” 

Vill du veta mer? 

Vi berättar gärna mer om tillgänglighet och hur vi arbetar med analyser inom området. Du är välkommen att kontakta oss om du är intresserad.