Skip to content

Tydliga tankar om tillgänglighet

I en allt mer digitaliserad värld blir tillgänglighet viktigare och viktigare. Oavsett vad personer har för bakgrund och förutsättningar ska de kunna ta till sig innehållet på en webbplats. Detta är viktigt för ett jämställt och socialt hållbart samhälle. För att kunna uppnå en tillgänglig webb finns Web Content Accessibility Guidlines (WCAG), vilket är ett antal riktlinjer för tillgänglighet som webbplatser för offentlig sektor ska följa.

Att webbtillgänglighetsdirektivet, en ny lag rörande tillgänglighet, trädde i kraft 23 september har nog ingen som jobbar med offentlig sektor missat. EU-direktivet innebär att webbplatser som tillhör offentlig sektor nu har lagkrav på sig att uppfylla kraven i det uppdaterade WCAG 2.1.

WCAG 2.1 består av 50 riktlinjer som syftar till att skapa en tillgänglig webbplats. En webbplats som når ut till en bred och varierande målgrupp. På Knowit Experience arbetar vi aktivt med tillgänglighet när vi skapar nya webbar. Tillgänglighet är en del av vår kravställning i både design, utveckling och innehåll.

Att hitta rätt i tillgänglighetsdjungeln, att veta vad man ska kolla efter och var man ska börja är inte alltid lätt. Men misströsta inte! Här kommer några konkreta tips som du kan börja med: 

Har bilderna alt-texter?

Bilder på webbplatser ska ha en beskrivande text, som är till för att även användare som inte kan ta till sig bilder ska få en uppfattning om vad bilden förmedlar. Den här beskrivningen ska finnas i bildens alt-text. Bilder som bara är dekorativa (t.ex. bakgrundsbilder) behöver inte ha någon beskrivande alt-text. Däremot ska de ha en tom alt-text, då detta gör att skärmläsare ignorerar bilden.bloggBild2

Finns det en länk med ”Hoppa till sidans innehåll”?

Denna länk borde vara det första som dyker upp för användare som navigerar med tangentbordet. Detta för att de inte ska behöva tabba sig igenom menyn varje gång de går till en ny sida.

Syns fokusmarkeringen när du tabbar igenom sidan?

Användare tabbar genom en sida av olika anledningar. En användare kan vara skakig på handen och därför ha lättare att navigera med tangentbordet än med musen. En annan användare ser dåligt och behöver skärmläsare. Medan en annan användare har brutit armen och därför navigerar med tangentbordet tillfälligt. Oavsett anledning är det viktigt för dessa användare att fokusmarkeringen tydligt visar vart på sidan de befinner sig. Kan man inte uppfatta var man är blir svårt att hitta rätt på.
bloggBild1

Är länktexterna tydliga?

Många webbplatser kryllar av länkar med texten ”Läs mer”. Personer som använder skärmläsare navigerar ofta genom att gå igenom en lista med alla länkar på sidan. Det blir svårt att förstå vart länkarna leder om samtliga länktexter lyder ”Läs mer”, därför bör detta undvikas.

Länktexter som innehåller ”Länk till…” eller ”Klicka här…” är också vanligt förekommande, men även det borde undvikas. Länkar ska vara utformade så att användare förstår vad som är länkar. För de som använder skärmläsare så talar skärmläsaren om för användaren vad som är länkar. Slutligen vet användare att länkar går att klicka på, det är inget som behöver stå i länk-texten.

Är kontrasterna tillräckligt höga?

Både text och element som till exempel knappar ska uppnå tillräckligt höga kontraster. Webb-aims color contrast checker kan du använda för att kontrollera kontrastvärden på webbplatsen.

Finns det undertexter till filmer?

Personer med nedsatt hörsel måste ha möjlighet att ta till sig innehållet i filmer. Många ser även på filmer med ljudet avstängt för att inte störa sin omgivning, därför är det bra att kunna slå på undertexter.

En tillgänglig webbplats gynnar alla, både användare och dig som äger webbplatsen. Det finns många vinster med en tillgänglig webbplats. Fler kan ta till sig innehåll, hitta till och hitta på webbplatsen.

 New call-to-action