Skip to content

5 tips på hur du gör användartester på din webbsida

Jag vet inte hur många gånger jag har irrat omkring på en hemsida för att, till slut, hitta det jag söker på det mest ologiska stället. Har hemsidan inte testats av användare? I ett användningstest får en slutanvändare genomföra enklare uppgifter i en lösning eller en prototyp och samtidigt berätta vad denne tänker och förväntar sig ska hända, ett så kallat ”tänka-högt-protokoll”. Efter detta följer ofta en kompletterande semistrukturerad intervju.

Varför är användartester viktigt?

Jo, för att användare ska vilja använda din lösning måste den svara mot deras behov. Och vem är expert på vad det här är för behov, om inte användarna själva? När man låter användare navigera runt på sidan och genomföra olika uppgifter samtidigt som de tänker högt kommer man åt deras inre upplevelser, tankar och känslor kring lösningen. Man märker hur lösningen används, och hur den inte används. Man kan förstå varför något är ett problem. Denna typ av klassiskt användningstest kan genomföras tidigt i ett projekt. Redan i protypstadiet. Detta är en stor fördel! Problem upptäcks och kan åtgärdas innan leverans, och den slutgiltiga lösningen blir användarcentrerad.

5 tips för att göra bra användartester

1. Planera så att du vet vad du vill ha ut av testet, vad du ska undersöka och vad du ska fråga efter. Du får inte ut lika mycket av testet om man "tar det som det kommer".

2. Pilottesta för att se till att instruktioner är tydliga och att inga buggar finns som hindrar testet.

3. Ställ öppna frågor i intervjun för att försöka nå testdeltagarnas inre tankar och upplevelser om din design.

4. Ha en observatör med på testet som kan föra anteckningar. Det viktiga under ett användningstest är inte att användaren slutför uppgiften, det är hur användaren löser eller försöker lösa uppgiften. Om du både ska hjälpa till under testet och samtidigt anteckna finns en stor risk att du missar något viktigt.

5. Fem användare är det optimala antalet att testa på. Landauer och Nielsens kurva visar att efter det femte testet kommer du ha hittat 85% av alla användbarhetsproblem. Redan vid första testet kommer du att hitta nästan en tredjedel av dem. Det andra testet kommer att ha ett rätt stort överlapp med det första testet men även ge några nya insikter. Antalet nya insikter minskar med varje test, därför blir det mest kostnadseffektivt att sluta vid fem tester. För att hitta de resterande 15 procenten av användbarhetsproblemen måste 15 tester utföras.