Skip to content

Har kunden eller utvecklarna rätt?

Vi har tidigare här på kravbloggen roat oss med exempel ur verkligheten på produkter som hade tjänat gott på en bättre kravhantering. Kravspecificering och produktverifiering kan vara synnerligen välgjorda, men om produkten eller tjänsten sedan inte fungerar i praktiken för kunden är den inte lyckad. Man bör helt enkelt säkerställa att man både har designat produkten rätt och har designat rätt produkt.

När SJ stolt lanserade X2000, numera SJ2000, på tidigt 90-tal innebar det en revolution för den svenska järnvägstrafiken. Högre hastigheter, fräsch design och nya servicekoncept skulle ge en air av vad 2000-talet hade att erbjuda. Men så här efter ca 25 års trafik slår det mig att jag fortfarande har problem med en så enkel sak som att få dörrarna mellan vagnarna att öppna sig. Symbolspråket är tydligt och redigt. Bilden säger mig att genom att på något sätt påverka den röda kvadraten, som till form och storlek liknar en knapp, ska dörren automatiskt skjutas åt höger.

Bild dörröppnare X2000

Försök nu att få dörren att öppna sig… Naturligt är att börja med att trycka på knappen. Stum plast möter dig, ingen taktil återkoppling att du påverkat knappen mekanisk skvallrar om du lyckats. Dörren förblir oftast oberörd av din manöver. Försök att svepa med fingret över knappen eller för den delen över hela ytan. Dörren förblir fortsatt oftast oberörd. Tryck, hamra och svep med hela handen, och… i bästa fall… dörren öppnar sig. Ofta slutar det dock med att handfast behöva slita dörren åt sidan via det infällda handtaget och samtidigt naturligtvis passa på att spilla ut kaffet på skjortärmen.

Denna knapp, och funktion, är ett lysande exempel på när validering (eller bättre sådan) av funktionen hade varit en god idé. Gruppen av utvecklare, med kännedom om hur funktionen aktiveras, kan naturligtvis reproducerbart få den att fungera så att den passerar all verifiering. Men för oss resenärer, som inte vet om det är elektromagnetiska fält, IR-sensorer eller vad nu är som styr den, kan det vara hårt när omöjligt att få den att fungera eller förstå hur vi ska anpassa rörelsen för att få den att fungera nästa gång.

Det kanske mest underliga med detta exempel är kanske ändå att knappen fortfarande efter 25 år har kvar, eller rättare sagt saknar sin mest elementära funktion – att enkelt öppna dörren för dig som passagerare. Kravspecificering och utveckling kan inte anses vara klar förrän produkten har validerats. En princip som rätt använd hade löst detta funktionsproblem redan innan tåget sattes på räls för 25 år sedan.

/Johan Eckerdal, Require AB