Skip to content

Gott Nytt År!

Ett nytt år fullt med data!

2019 kommer data än mer bli den nya oljan eller det nya guldet som skapar försprång, värde och vinster. Vårt bolag kan hjälpa er att lyckas med detta. Kontakta mig så tar vi en diskussion kring era utmaningar.

En viktig fråga 2018 har varit GDPR. Detta har fått genomslag inom datamanagement hos oss. Vi har hanterat detta både i integrationsprojekt och datalagerprojekt. Vi har byggt nya datalager för golden record och master data. Detta tror jag kommer att fortsätta 2019. Allt fler inser att ett datalager krävs för att hålla ordning på all komplex data och skapa en lättförståelig struktur. Det ger bättre spårbarhet och möjlighet att exempelvis radera all data om viss person.

Dataintegritet, datakvalitet och datasäkerhet blir viktigare för oss alla. Då detta är svårt att hantera krävs övervakning och en bra modell. Här har datalagret en viktig funktion.

Flera nya datalager har 2018 byggts på ett nytt sätt med DWA(Data Warehouse Automation). Vi har använt verktyget Wherescape i flera projekt 2018 . Wherescape är ett mallbaserat automatiserat datalagerutvecklingsverktyg som automatiskt hanterar olika databaser som Microsoft, Oracle och Snowflake. Verktyget genererar också automatiskt färdiga datamodeller av typen data vault och kimball.

Automatiseringen med denna plattformen skapar standardiserade dokumenterade dataflöden som förenklar administration, felhantering och förvaltning. Att slippa skriva kod ökar produktiviteten så backlogg och önskelistor minskar. Det är också lättare att byta ut personal, hantera mindre personal för datakonsolidering och att byta molnplattform för lagring och exekvering om prisbilden förändras.  2019 kommer denna utveckling att fortsätta.

Vi har också byggt flera datalager och datalakes i molnet med Cloud-native produkten Snowflake på AWS(Amazon Web Services) och på Azure.

Molnet är ju fantastiskt då man behöver tillfällig prestanda-boost åt en datascientist eller för att köra komplexa nattliga laddningar. VI har bytt ut on-prem laddningar som tagit tio timmar till molnladdningar på 30-minuter.  Man kan också genomföra de flesta åtgärderna i molnlösningar från sin mobil eller sin webbläsare då data och servrar lätt är tillgängliga överallt. Molnet ger även samma prestanda för använde i Europa och i USA. I de nya lösningarna kan man även dela dataset mellan olika intressenter precis som med dropbox. Molnet har också bra datalake lösningar med bra stöd för strömmande Iot lösningar.

Det går fortfarande att driva sin verksamhet utan molnet men då all ny utveckling sker där först kan man på sikt inte komma undan moln-komponenter. Då Microsoft, Google, Amazon, Oracle och IBM bygger alla sina nya lösningar på molnet kommer man inte lätt undan. 2019 kommer denna utveckling att fortsätta.

Privat ser vi detta med onedrive, gdrive, icloud, dropbox, google, facebook, instagram, whatsapp och annat vi använder hemma.

Nästa område som tagit fart 2018 är avancerad analys och AI. Vi har sedan 2016 försökt att få göra fler projekt inom detta område. 2018 har vi använt AWS Sagemaker, Azure Machine Learning Studio, Azure Databricks, Matlab, Python och R mycket mer skarpt i projekten.

Alla bolag som jag träffat kommer ta tag i machinelearning och AI än mer seriöst 2019. På Knowits kunder tas det många initiativ med bot:ar, RPA, eHandelsanalys, ehälsolösningar, iot-lösningar, algoritmer och automatiserade beslutslösningar. 2019 kommer vi se ännu fler projekt med detta innehållet.

Här finns också stora utbildningsbehov. 2018 har vi utbildat kunder och anställda i Tableau, Snowflake, Wherescape, Azure, Machinelearning, AI och PowerBI.

2019 kommer behovet av självbetjänande analys-lösningar att fortsätta öka. De flesta verksamheter vill bli mer data-drivna och då räcker det inte med att ta in en datascientist utan nästan alla måste kunna göra egna analyser, visualiseringar, rapporter och dashboards både med kartor och med andra visuella objekt. För att komma hit behövs utbildning. Här kommer vi att göra en insats 2019.

Vi har också under året som varit sett hur agila metoder spridits och slagit igenom brett. Vi är med och kör agile coachning inom SAFE (Scaled Agile Framework). 2019 ser jag att detta når alla typer av verksamheter. Det kräver stor förändring och är inte lätt för alla att ta till sig men nu händer det.

Målet för 2019 är att få till ett enkelt och bra agilt arbetssätt både för oss internt, i våra projekt och hos våra kunder.

Med ovan och mycket annat ser jag potentialen i ett riktigt roligt och data-drivet 2019.

Gott Nytt År

Håkan Alsén

Hakan.alsen@knowit.se