Skip to content

Glöm inte bort företagets strategi när du jobbar med krav!

Nu ska jag slå in en öppen dörr.
Eller är den verkligen öppen?
Jag gissar att den snarare är vidöppen i början av ett projekt eller ett initiativ, men att den bommas igen fullständigt så fort förstudien är klar och man börjat leverera (eller så fort man börjar jobba lite mer fokuserat med backlogen om vi tillåter oss att vara lite mer agila).

Det handlar nämligen om koppling strategi-krav.

Krav finns ju som bekant på olika nivåer. Produktkvaliteter som definierar krav på användbarhet, prestanda och effektivitet. Funktionskrav som definierar vad produkten ska göra. Nyttor som beskriver på vilket sätt projektet/initiativet stöttar vilken typ av kapabilitet/förmåga. Kapabiliteter/förmågor som definierar vilka aktiviteter ett företag behöver göra för att kunna möta de uttalade strategierna som i sin tur tagits fram för att man ska kunna leva upp till de förväntningar/krav som ägarna till företaget har.

Skärmavbild 2015-09-25 kl. 10.17.01

När man jobbar med en förstudie av något slag så pratar man ofta om vilka nyttor/benefits man vill få ut av initiativet. Dessa nyttor som på något sätt ska bidra till att stärka någon kapabilitet som tidigare konstaterats behöver förbättras på något sätt. När sedan förstudien övergår i projektform händer något.
I nio fall av tio, så glömmer man helt plötsligt bort kopplingen mellan projektleverans, dvs produktkvaliteter och funktionskrav, och nytta/kapabilitet och därmed i förlängningen även strategi/ägarförväntningar.
Istället fokuserar man fullt ut på att så snabbt som möjligt få fram funktionskrav och, i bästa fall, även produktkvaliteter. När sedan projektet levererat sin produkt och beställarna ser resultatet, och lite tid finns över (?), så kanske man funderar någon minut över om slutprodukten verkligen levererade nytta, dvs stärkte någon eller några företagsförmågor och därmed även företagets strategi och bidrog till nöjdare ägare.

Varför glöms detta så ofta bort? Det som trots allt är de grundläggande kraven? Jag är personligen helt övertygad om att man skulle tjäna såväl tid som pengar om man ”tar med sig” de nyttor, kapabiliteter och gärna även strategi/ägarförväntningar in i projektet och pratar om dem och checkar av delleveranser mot dessa för att se om produkten verkligen stöttar de övergripande målen för företaget. Om alla deltagare i projektet känner till, förstår och kan beskriva varje nytta leder det också till att alla deltagare själva kan fatta beslut, små eller stora, som gynnar projektet och därmed även företaget.

/Björn Dahlberg, Require AB - Malmökontoret