Skip to content

Glad Dataskyddsdag!

Stoppa pressarna, neka alla cookies och läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy för idag, den 28 januari, äger den internationella dataskyddsdagen rum. Vi på Knowit vill uppmärksamma denna dag för att påminna om vikten av dataskydd.

Den internationella dataskyddsdagen utsågs av Europarådet till den 28 januari år 2006. Datumet valdes eftersom Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (Konvention 108) antogs den dagen 1981. Konvention 108 är internationellt rättsligt bindande, med potential att tillämpas över hela världen och innehåller en rad allmänna grundprinciper och rättsligt bindande normer för hur personuppgiftsbehandlingar ska utföras. Dessa principer och normer återfinns till stor del i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi på Knowit firar den internationella dataskyddsdagen genom att hålla ett internt webbinarium för att höja medvetenhet om hur vi som organisation internt och till kunder kan förmedla ett ännu vassare dataskyddsarbete som sträcker sig över flera kompetensområden. Mer specifikt kommer vi samla bland annat jurister, analytiker, psykologer och UX-designers för att prata om dataskydd och integritet från ett mänskligt rättighetsperspektiv samt dataskydd och inte minst cookies från ett analysperspektiv. Dessutom kommer vi att prata om beslut och beteenden vad gäller vår och andras integritet i förhållande till hur vår hjärna fungerar och om hur vi på bästa sätt kan jobba med med privacy by design & default vid utveckling av digitala lösningar.

Vi kommer hålla er uppdaterade genom ett till blogginlägg där vi sammanfattar våra spännande diskussioner.

Ha en riktigt härlig och integritetsskyddad dataskyddsdag, önskar Knowit!