Skip to content

Geografisk aggregering av datapunkter med Tableau och hexbinning

 

Ibland kan det se lite plottrig ut när man visualiserar punkter på en karta. Man kan laborera en del med storlekar och färger för att försöka få datapunkterna att sticka ut och göra analysen meningsfull, men det kan ändå bli svårt. Ofta ligger punkterna på redan befintliga datapunkter och det uppstår svårighet att visuellt få en uppfattning om vilka geografiska regioner som skiljer sig åt när man ska analysera aggregeringar av olika slag.

 

I Tableau 9.0 introduceras ny funktionalitet som underlättar genom att utöka de möjligheter som finns att visa information i punkter på en karta. Man kan använda detta till att skapa heatmaps samt att laborera med mer oortodoxa presentationer.

Det är de två nya funktionerna HexbinX() och HexbinY().

 

Här nedan visas punkter med data som representerar fiske i vattenområden nära Sveriges kust. Det är ganska mycket data och då många av datapunkterna ligger nära varandra hade det underlättat visualiseringen om man kunde ta och slå samman närliggande observationer.

 

Fiske-Sverige-Default-e1427284724217

 

Genom att använda hexbin-funktionaliteten i Tableau 9.0 kan vi klustra observationerna till ett reducerat antal punkter.

Fiske-Sverige-e1427284291440
Via parametrar kan man ändra på vilka intervaller klustren ska ha och få en större detaljrikedom.

 

Fiske-Sverige2-e1427284749265

Man kan ändra färg,storlek och form för att få fram önskvärt resultat.

Fiske-Sverige3-e1427284771566

Fiske-Sverige4-e1427284795612

 

 

Det finns stor flexibilitet när man kombinerar hexbinning med shapes och innebär att många befintliga analyser kan ge klarare svar än tidigare.
Om man vill fördjupa sig mer i ämnet, så finns redan befintliga bloggar som går djupare in på ämnet. Jag kan särskilt rekommendera detta inlägg som på ett enkelt sätt beskriver hur man går till väga:

http://ericksondata.com/wp/2015/native-hexbin-support-in-tableau-9/