Skip to content

Gästinlägg: Användbarheten i fokus 2014

Jag arbetar inom utbildningsbranschen inom IT och är bl a medlem i Dataföreningen. När jag summerar höstens läsning av CS/IDG så slås jag av hur ofta man kan läsa om IT-system som användarna ratar. Storstilade dyra systemprojekt som helt behöver göras om efter kritikerstorm eller helt läggas ner. Polisen och Nordea som två exempel. Det sägs att runt 60-70% av alla startade projekt inte når upp till de uppställda, ursprungliga kriterierna för ett lyckat levererat projekt. (Chaos report, USA).

Det är tydligen fortfarande så att användbarheten sällan får höga betyg av användarna enligt en undersökning av Usibility Partners, USA. Allt för att användarna som intressent allt för ofta ”glöms bort” i utvecklingsarbetet. Man kanske kan säga att detta är ett av de synliga symptom som ofta nämns i debatten. Under ytan finns säkert förklaringar till de utmaningar som man ställs inför när man ska genomföra projekt som har hög komplexitet. Att förändra organisationer, system, kultur, processer osv. är erkänt svårt med många felkällor när man har ambitionen målet att möta de olika intressenternas krav.

Jag tycker det är intressant att jämföra med andra branscher för att få perspektiv. I det här fallet tänker jag på kulturen i en bransch och inom ett specifikt företag. Tänk om Volvo Cars inte lyckas med nästa generation av personbil. Om de fick bakläxa av marknaden och helt fick göra om jobbet. De krav som ställs i fordonsbranschen skulle sätta företaget i en mycket prekär situation.

Nu tänker ni kanske att det är helt olika verksamheter som jämförs och det blir äpplen och päron av denna diskussion. För min egen del fick jag intresset för kvalitetsfrågor just genom fordonsbranschen och dess fokus på rätt från början i sina processer. Lean och Six Sigma är två vanliga metoder för att säkra höga kvalitetskrav på produkter och tjänster. Inom IT pratar man idag mycket kring Lean, Agila metoder etc.

Vore intressant att höra om era tankar kring kvalitet i användarens ögon och vilka metoder ni väljer när det gäller kvalitet i projekt?

/Claes Frisinger, utbildningsmäklare