Skip to content

Förbättra ditt innehåll med klarspråk – 7 snabba tips

Whats your story-2

Vem skriver jag för och varför? Det är den viktigaste frågan du bör ställa dig när du jobbar med innehåll. Vem är din målgrupp? Vad vill du att läsaren ska tänka, känna eller göra när hen har läst din text?

Många företag, myndigheter och organisationer vill gärna informera så mycket som möjligt om den egna verksamheten. Det är inget konstigt med det. Men, det är ett inifrånperspektiv. Genom sida upp och sida ner av massiva informationsflöden på din webb eller i ett dokument fångar du knappast läsarens uppmärksamhet. Ännu färre läsare får du om din text dessutom inte går att förstå för att den är för fackmannamässig, akademisk eller krånglig.

Alla ska förstå och hitta din information

För myndigheter, kommuner och organisationer som levererar samhällsinformation är det extremt viktigt med ett utifrånperspektiv. Alla behöver förstå informationen. Det finns till och med en lag som säger att all myndighetstext ska vara skriven på ett vårdat, enkelt och begripligt sätt. På klarspråk. Läsaren ska bli guidad genom texten.

Idag läser och letar vi allt mer information på någon typ av skärm. Där har vi ett helt annat beteende än när vi läser tidningar, böcker eller annan tryckt dokumentation. På skärm scannar vi av sidan, skumläser. Vi vill snabbt hitta den information som är relevant och som är anledningen till vårt besök på webbplatsen. Detta utan att nödvändigtvis behöva läsa hela textmassan. Vi vill bli guidade. Du har alltså nytta av att använda klarspråk i ditt innehåll oavsett om du som avsändare är en myndighet med samhällsinformation eller ett företag med vinstintresse. Om du skriver för tryck eller skärm.

Kaffe och skrivblock-1

Så, ta på dig mottagarglasögonen och förbättra ditt innehåll genom att guida läsaren med klarspråk. Här får du sju snabba tips:

1. Anpassa texten efter mottagaren

Ha klart för dig vem du skriver för och varför. Vilken är din målgrupp? Har den några förkunskaper? Utgå från den som kan minst.

2. Lägg den viktigaste informationen först

Se till att läsaren hittar den viktigaste informationen tidigt genom att lägga den först. Vad vill du att hen ska göra efter att ha läst texten? Använd en rubrik som väcker intresse och samtidigt talar om vad texten handlar om.

3. Använd informativa rubriker och mellanrubriker

Guida din läsare genom texten genom att använda informativa rubriker och mellanrubriker. Undvik rubriker med ett ord. På så sätt blir det lättare för läsaren att hitta den information hen letar efter. Ett tips är att lyfta upp de tre viktigaste orden ur stycket nedanför.

4. Använd ett aktivt språk

Undvik passiva verb, de kan göra informationen otydlig. Exempelvis:

  • Ersättningen betalas ut i november
  • Beslut tas i början av månaden

Med ett aktivt språk talar du om vem som gör vad i texten och det blir genast tydligare:

  • Kalle Karlsson AB betalar ut ersättningen i november
  • Styrelsen tar beslut i frågan i början av månaden

5. Gör texten så överskådlig som möjligt

Gör din text luftig och lättläst med varierad meningslängd och lagom långa stycken. En bra grundregel kan vara En tanke – ett stycke. Undvik krångliga och ålderdomliga ord. Måste du använda fackord bör du förklara dem. Lätta gärna upp texten med punktlistor där det är möjligt, exempelvis vid långa uppräkningar.

6. Skriv enkelt, med korta prepositioner

Skippa långa prepositioner som Avseende, Beträffande, Rörande. Använd istället korta prepositioner som Om, , Till, För osv.

7. Använd ett du tilltal

Skapa en relation med din läsare. Genom att tilltala läsaren med DU blir din text mer personlig. Tonaliteten blir trevligare och texten känns mer relevant för den som läser.

Lycka till!