Skip to content

Avancerad analys – det är lätt att komma igång!

Vi har gjort flera olika projekt inom avancerad analys och vill gärna dela våra erfarenheter. Det kan gå riktigt snabbt att komma igång och finns ingen anledning att vänta. Låt oss berätta om ett framgångsrikt projekt där ett företag gjorde resan och upptäckte helt nya affärsområden – värdebyggande avancerad analys.

Kunden hade data och såg möjligheter

Det handlar om ett ungt startup-företag inom medicinteknik, med smarta och drivna anställda. Hittills har de lagt all fokus på sin produkt som samlar in, bearbetar och presenterar medicinska data från mängder av olika enheter – verkligen Internet of Things (IoT). Som en sidoeffekt har de också byggt upp enorma datamängder medicinska data. De har länge talat om möjligheter och värdet av big data och advanced analytics, och på senare tid sett hur konkurrenter börjat röra sig. Men var börjar man?

Nytt värde med genomtänkta metoder

Här kom vi från Knowit in i bilden och med beprövade processer och tillvägagångssätt kunde vi på några veckor visa värdet i avancerad analys. Vårt första steg är affärsfokus och vi fördjupade oss i marknadssituation, konkurrenter, möjligheter och strategier. Därefter tittade vi på den potential de har i sina data och skapade inspiration genom explorativ visualisering. Ett exempel på kraften i att visualisera globala data ges i Jawbones analyser av sina aktivitetsmätare nedan. Till sist jobbade vi agilt med prototyper och material som visar hur deras strategier för avancerad analys blir verklighet och bygger nytt värde.

Jawbone sleep in cities Exempel från Jawbone hur värdet av data kan visualiserias med avancerad analys (här aktivitetsmätare).

En ögonöppnare och verklig framgång

Tillsammans gjorde vi det tydligt hur startup-företaget kunde skapa mervärde utifrån sina data, specifikt genom att:

  • paketera information och sälja rapporter och analysverktyg,
  • rådge och konsultera med unik kunskap och bakomliggande data,
  • driva innovation och forskning framåt.

Genom uppstartsprojektet kunde vi direkt knyta nya kunder till denna verksamhet och visa ett tydligt erbjudande. För vår kund innebar detta nya intäkter, stärkt profil och en ny kanal för marknadsföring. Dessutom förstärktes grundprodukten när de nu verkligen började granska sina data.

Sammanfattningsvis blev det ett lysande uppstartsprojekt inom advanced analytics som tack vare en beprövad metod snabbt gav nytt värde. Vår kund valde att gå vidare, bygga en riktig analysmiljö för Big Data och bemanna med data scientist-kompetenser för att fortsätta driva området framåt. Det kallar vi värdebyggande avancerad analys och det kan gå riktigt snabbt fram när man bestämt sig.

Vilka möjligheter ser du i de data ni sitter på?