Skip to content

Fem framgångsfaktorer för ledare i digitaliseringen (video)

Många organisationer är mitt uppe i digitaliseringen, vår tids stora transformation. Samtidigt vet vi att de flesta förändringsprojekt misslyckas. Varför är det så? I den här korta videon (3 minuter) delar jag och min kollega Helena Tronner med oss av några snabba reflektioner för ledare och ledningsgrupper som vill öka chansen att få med sig hela organisationen i den digitala transformationen. Missa inte vårt inspelade webinar om du vill fördjupa dig i ämnet!


Thumbnail blogg

Fem saker att tänka på som ledare

1 Bygg effektiva team

För att främja innovation behöver vi olika perspektiv. Det blir vanligare med team som sätts ihop och upplöses beroende på uppgift. Ledare behöver hitta nycklar för att snabbt hjälpa teamen att bli högpresterande.

2 Skapa psykologisk trygghet

Frigör kreativiteten och effektiviteten genom att främja psykologisk trygghet i teamen. För lite psykologisk trygghet karaktäriseras ofta av låg energinivå, formell och ytlig kommunikation, att vissa frågeställningar undviks eller ständigt återupptas samt att misstag skylls på andra.

3 Utveckla och utöva personligt ledarskap

Öka medarbetares förmåga att agera på bästa sätt i linje med uppsatta mål. För detta krävs att de förstår den övergripande riktningen, samverkar med varandra och anpassar sitt beteende till det som är bäst för helheten. Led dig själv, led andra, låt dig ledas.

4 Förbättra er digitala disciplin

Pling, swosh, 4936 olästa mejl. Upp till 45 % av vår arbetsdag försvinner på oplanerad kommunikation. Olika system och appar pockar på vår uppmärksamhet. Kom överens om hur ni ska ta kontroll över tekniken på er arbetsplats för att minska digital stress och ohälsa.

5 Reflektera för kontinuerligt lärande

I en stressig och osäker vardag blir det allt viktigare att skapa utrymme för reflektion gällande både resultat och process.

Inspelat webinar

På vårt inspelade webinar får du möjlighet att fördjupa dig i dessa fem punkter. Vi ger dig konkreta tips hur du som enskild ledare eller del av en ledningsgrupp kan göra för att ge organisationen ökad förmåga att omfamna digitaliseringen! 

Få tillgång nu