Skip to content

Exjobb: Cybersäkerhet under extrema förhållanden

Civil Rights Defenders (CRD) och Knowit har startat ett samarbete för att öka kunskapen om cybersäkerhet för ideella organisationer som arbetar under extrema förhållanden, som t.ex. med säkerhet för aktivister i diktaturer eller krigssituationer som i Ukraina. Det här skapar nya hotbilder och andra förutsättningar än företag och myndigheter i fredstid samtidigt som organisation och resurser är helt annorlunda än t.ex. hos en försvarsmakt.  

 

– Vi försöker alltid att hitta ämnen till exjobb som bidrar till kunskapsutvecklingen inom cybersäkerhet och juridik samtidigt som vi vill stötta vårt samhälle. I dessa tider finns det få saker så är så viktiga som att stötta ideella organisationer som verkar för demokrati och t.ex. stöttar journalister i diktaturer, säger Åsa Schwarz, affärsutvecklingschef på Knowit Cybersecurity & Law.

 

– Den omvärld vi arbetar i är oerhört komplex. Vi samarbetar nära människorättsförsvarare i några av världens mest repressiva länderoch behöver därför säkerställa att vi knyter till oss marknadsledande expertis inom relevanta områden. Samarbeten som detta gör det möjligt för oss att bli än mer effektiva, därför värdesätter vi partnerskapet med Knowit oerhört mycket, säger Marcin de Kaminski som är chef för Säkerhet och innovation vid Civil Rights Defenders.


Samarbetet innebär bland annat två gemensamma exjobb inom cybersäkerhet där studenterna får handledare från båda organisationerna och där Knowit ansvarar för kompetens inom cybersäkerhet och CRD bistår med hotbild och organisatoriska förutsättningar. Nedan är aktuella ämnen:


Kontinuitetsplanering för ideella organisationer under extrema förhållanden

Att arbeta med kontinuitetsplanering innebär att man planerar för det värsta och säkerställer att verksamheter inte drabbas negativt på grund av driftstörningar, kapacitetsbortfall eller sabotage. Många större företag har detta på plats, men situationen för organisationer som arbetar med säkerhet för aktivister i diktaturer världen över kan se annorlunda ut. Hur påverkas planeringen av hotbilder som utländska säkerhetstjänster, och hur ska man hantera IT-driften om en moln-leverantör agerar oetiskt?


Mobilnätverk – tillförlitlighet och dataskydd under extrema förhållanden

Många varnings- och alarmsystem bygger idag på mobil nätverksteknik som grund. I kontrollerbara miljöer såsom Sverige är detta väl beprövat, men att förstå hur teknik beter sig i svårare kontexter – konfliktområden, tropiskt klimat eller där infrastrukturen sviktar – är mindre känt. Är du intresserad av att bättre förstå globala utmaningar inom mobilteknik kan detta vara rätt plats för dig.


Lämpliga kandidater kan vara blivande civilingenjörer eller systemvetare med ett stort intresse för cybersäkerhet.
 

Är du intresserad av att ansöka? Här finns mer information samt Knowits övriga exjobb inom säkerhet.