Skip to content

Ett nyöppnat kontor och renoveringar

Reflekterade häromdagen kring olika typer av krav och hur dessa kommuniceras under de olika faserna av ett renoveringsarbete. Detta i ett läge då dels Require AB öppnat ett nytt kontor i Malmö med undertecknad som kontorschef och dels då jag privat precis gått igenom en köksrenovering.

Om vi börjar med det nya kontoret, så ställdes bl.a. följande krav på hyresvärden efter signat kontrakt:

  • Uppfräschning av golv och väggar.
  • Inredning i form av;
    • sittplatser för tre-fyra personer.
    • ett lite större bord inklusive stolar avsett för möten, diskussioner.
  • Städning någon gång i veckan.
  • Möjlighet att ordna kaffe på kontoret.

Väldigt avskalat och med fokus på det viktigaste. Deadline var satt till inflyttningsdatumet, vilket ju känns rimligt vad gäller tidsdimensionen. Givetvis fanns det även en budget att förhålla sig till och ta fram en lämplig lösning av problemet.
Hyggligt mätbara krav och med stor möjlighet för hyresvärden (utföraren, leverantören av tjänsten kontor) att lösa problemet utefter bästa förmåga.

Resultatet syns här nedan i form ett ljust, kontor med basen på plats och med möjlighet till vidareutveckling och förbättring när så önskas.

IMG_0048

Deadline hölls och önskad funktionalitet levererades. Som beställare hade vi ingen insyn under själva implementationen. Det var ett strikt vattenfallsprojekt. Ev designändringar och buggar kunde först åtgärdas efter leverans. Å andra sidan kostar det även att ha regelbundna avsättningar under projektet och med få, enkla och mätbara krav lämnade vi spelplanen öppen för projektet att lösa dessa krav.

Enkla, öppna krav. Är det bra? Vattenfall lever fortfarande, eller?

Återkommer senare under veckan med en ny blogg då jag tar upp köksrenovering, olika faser och kommunikation kring krav med olika detaljeringsgrad. Lite annorlunda jämfört med denna kontorsinflyttning.

/Björn Dahlberg, kontorschef Require Malmö