Skip to content

Du har förutfattade meningar!

"Tre blinda män skall tillsammans köpa ett dragdjur och blir presenterade för en tapir.

Den förste tar på snabeln, den andre klappar på sidan och den tredje tar tag i svansen.

Efter en kort diskussion konstaterar de gemensamt att djuret de mött måste vara en elefant. De bestämmer sig för att djuret uppfyller deras krav och de slår till på ett köp då de får den till ett vad de tycker är ett bra pris.

När djuret senare levereras inser männen att elefanten de köpt är en tapir vilket såklart inte alls motsvarade deras behov."

Männen i historien drar fel slutsats på grund av begränsade erfarenheter eller oförmåga att ta in kompletterande information.

Vi ser att beslut ofta tas baserat på förutfattade meningar och vi menar att detta enkelt kan undvikas genom man tar ett steg tillbaka och vågar ifrågasätta egna eller andras påståenden. För oss är detta en del i vad vi kallar ”Modern kravhantering”.

Och förresten - Hur ser din elefant ut?

/ Robert Wallerblad, Daniel Burén och Mathias Henriksson Knowit Require