Skip to content

Digital innovation allt viktigare för att hänga med i utvecklingen

Digital transformation är inte ett enskilt projekt, det involverar hela verksamheten och är till stor del en kulturell resa med fokus på innovation, kunden och användarupplevelsen. 

 

För att företag och organisationer ska lyckas bibehålla konkurrenskraften måste det idag finnas en hög innovationstakt. Inom digital innovation finns stor potential med många möjligheter. Det här innebär att it, som inte för så länge sedan var en stödfunktion, nu blivit själva kärnan i verksamheten.

Att kunna koppla ihop verksamheten med tekniken blir allt viktigare och i många fall leder digital innovation till att det skapas helt nya affärsmodeller som påverkar hela verksamheten.

Digital transformation skapar genomgripande förändring

Digital transformation är större än ett enskilt digitaliseringsprojekt och påverkar hela företaget. Genom att nyttja digitala teknologier läggs grunden för nya affärsprocesser och kundupplevelser som möter förändrade affärsbehov och marknadskrav.

Det är en strategisk kunddriven förändring som påverkar alla delar och enheter inom företaget. Ofta krävs en genomgående organisationsförändring i samband med implementering som börjar och slutar med kundens användarupplevelse.

Vilken är er ambitionsnivå för digitalisering?

Vad är ambitionen för er verksamhet? Om målet endast är att digitalisera enskilda delar, då ligger fokus på att optimera existerande tjänster, produkter och processer med hjälp av digital teknik och rätt kompetens. För att göra en fullskalig digital transformation av alla komponenter inom företaget, från driftsmodell till infrastruktur då måste omfattande frågeställningar hanteras. Vad säljer vi? Hur ser interaktionen ut med kunden? Hur når vi marknaden på bästa sätt?

Ett första steg för all digitalisering och digital transformation är att prioritera strukturer och processer som är nödvändiga för att driva digital mognad och uppmuntra innovation. Här kan vi hjälpa er, kontakta oss gärna för en diskussion!

Att tänka på inför en digital transformation

  1. Digital transformation måste komma från toppen.
  2. Företagskulturen är central och ofta nyckeln till transformation.
  3. Förstå hela det kommersiella värdet av dina digitala kanaler – och följa upp dessa.
  4. Definiera klara KPI:er och mål, som delas av hela verksamheten.
  5. Din digitala strategi ÄR din företagsstrategi.
  6. Skapa en djup förståelse för dina kunder och partners.
  7. Säkerställ digital kompetens och skapa tydliga roller och ansvar.
  8. Förstå det digitala landskapet.
  9. Teknologi är en förutsättning för framtida (digital) framgång – inte bara en kostnad.
  10. Digital transformation = Agil transformation.