Skip to content

Digital strategi – Guide med 7 smarta tips. Del 2

Omvandla företagets affärsidé/verksamhetsmål till en användbar digital strategi med uppsatta mål. På 10 minuter. Här är din steg-för-steg-guide.

Börja med att se om ditt företag ingår i någon eller några av de fem vanligaste digitala strategierna som Google identifierat (se förra avsnittet i serien):

 

Fem vanliga digitala strategier (källa: Google) Fem vanliga digitala strategier (källa: Google)

 

Där har du en första grov riktning på vart du är på väg. Men en digital strategi bör innehålla lite mer. Annars kommer vi nog inte i mål. Inte på det smartaste sättet i alla fall. Här kommer 7 smarta tips som hjälper dig på vägen:

VARFÖR?

 • Varför gör vi det vi gör?
 • Varför existerar företaget egentligen?
 • Varför ska vi göra den här kampanjen/satsningen etc?

Smart tips 1: Utgå från verksamhetsbeskrivningen eller företagets affärsidé i det här steget. Då får du det mesta gratis och du säkerställer att alla följande steg i modellen är fast förankrade i företagets övergripande mål.

Smart tips 2: Vilka frågeställningar finns inom organisationen, som det skulle behövas svar på? Vilka av dessa skulle gå att besvara med hjälp av kvantitativ och kvalitativ datainsamling?

VAD?

Vad behöver vi göra för att uppfylla det vi formulerade under rubriken ”Varför”? Detta blir din strategi. Kanske blir det till och med två eller flera strategier (troligtvis).

Smart tips 3: Dissekera affärsidén/texten du skrev under rubriken ”Varför?” och plocka därifrån ut VAD det är vi ska åstadkomma.

HUR?

Nu vet vi vad vi ska göra och vad vårt mål är. Nästa fråga är hur vi ska göra detta på bästa sätt. Detta blir din taktik. Antagligen blir det mer än en!

Smart tips 4: Utgå från det du plockade ut under rubriken ”Vad?” och skriv ner allt ni redan gör idag som svarar på frågan hur företaget löser uppgifterna under ”Vad?”. Ta hjälp av dina smarta kollegor inom sälj, marknadsföring och ledning och brainstorma alternativa lösningar som ni inte använder idag.

Exempelmodell för digital strategi. Källa Google.

NYCKELTAL

Om du använder den här metoden för att ta fram en digital strategi, är det dags att identifiera de viktigaste nyckeltalen som är möjliga att mäta från rubriken ”Hur?”.

Smart tips 5: Använd kompetensen hos en analytiker i det här steget. Analytikern kan direkt ge svar på vad som går och vad som inte går att mäta utifrån dina uppsatta kriterier. Analytikern kan också öppna upp för idéer som du kanske inte tänkt på och vägleda dig igenom det tekniska, som till exempel hur Analytics behöver konfigureras och hur kampanjer behöver taggas för att du ska få korrekt och tillförlitlig data. Viktig, affärsdrivande data, som är essentiell som beslutsunderlag!

 • Hur ska vi optimera webben?
 • Var tappar vi kunderna?
 • Hur kan vi ge kunderna en bättre upplevelse?
 • Hur lojala är de?
 • Hur mycket bearbetning behövs innan de konverterar?
 • Hur fördelar vi annonsbudgeten smartast för bäst effekt per investerad krona?
 • Hur reagerar våra användare på offline-reklam?
 • Vilka produkter bör få en mer framträdande plats och vilka är hyllvärmare som bör tas bort ur sortimentet?
 • Vilka trender ser vi och kan vi planera lagret utifrån det?
 • Framförallt: Uppnår vi våra mål?

Smart tips 6: Sätt ett värde på målen. Då blir det lättare att se om de uppfylls. Riktiga kronor och ören engagerar! Kanske blir det till och med enklare att få en större budget för nästa projekt.

Målvärden för Boka provkörning.

Exempel: Om du säljer bilar och vet att var 10:e provkörd bil resulterar i ett köp, är det enkelt att räkna ut att varje bokad provkörning är värd 1/10 av snittvinsten per såld bil. Lägg in det i Analytics och börja räkna! Kanske ska Boka provkörning ha en ännu mer framskjuten plats på webbplatsen?

Mer fördjupning bjuder Avinash Kaushik på i sin blogg.

FÖR VEM?

För vem gör vi allt det här? Vilka är våra kunder och hur ser deras behov ut? Hur kan vi möta dem – och hur kan vi mäta dem?

Smart tips 7: Knowit arbetar med effektkartläggning som ett utmärkt och enkelt verktyg för målgrupps- och behovsanalys.

Andra alternativ är till exempel fokusgrupper, intervjuer, observationsstudier, användartester med flera. Undersök om ditt företag har genomfört något liknande nyligen.

apple-desk-office-technology

GRATTIS!

Din digitala strategi är klar. Kanske behövs det lite finputsning. Men den är definitivt färdig nog att börja användas i verkligheten och implementeras i Analytics. Med en skräddarsydd dashboard har du all data du behöver, i realtid, at your fingertips.

Det är dags att på riktigt ta pulsen på verksamheten och ta rodret och styra skutan mot de uppsatta målen. Lycka till!

I nästa avsnitt får du råd och exempel från verkligheten om hur du sätter värde på målen.

Här kan du läsa om Digital strategi i verkligheten - om hur vi arbetat med verktygen i ett riktigt projekt.