Nytt uppdrag inom fastighetsbranschen

nya uppdrag
HRM-TEAMET PÅ KNOWIT INSIGHT
02.03.2021

Knowit har inlett samarbete med ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Uppdraget syftar till att digitalisera processer och implementera systemstöd för HR.