Skip to content

Det går bra nu - och gärna imorgon med

Visst är det fantastiskt när verksamheten går riktigt bra, kunderna är nöjda och alla mål nås eller till och med överträffas? Man ska ju heller inte ändra på ett framgångsrikt koncept. Eller? Tyvärr finns det många exempel på att det inte är riktigt så enkelt. Fråga Kodak och Facit. Omvärlden förändras allt snabbare och för att fortsätta vara framgångsrik måste man ständigt utveckla sina produkter och tjänster, ledarskap och interna förmågor - oavsett om man verkar inom näringslivet eller utvecklar tjänster för samhällsnytta i offentlig sektor.

I tre kommande artiklar kommer vi att diskutera hur man kan arbeta med produkt- och tjänsteledning (product management) med hjälp av datadrivna insikter för att möjliggöra fortsatta framgångar.

Produkt- och tjänsteledning handlar om att aktivt ta kontroll över hela produktcykeln från omvärldsanalys via utveckling till avveckling och kan förenklat beskrivas i fyra steg:

Process

Omvärldsanalysen innefattar många aspekter, som exempelvis att hålla uppsikt på trender, teknikutveckling och konkurrenter för att sedan kunna välja rätt strategi. I utvecklingsfasen tar man fram nya produkter och tjänster med unika kundvärden medan förvaltning omfattar vidareutveckling och till sist avveckling.

Traditionellt har mycket av arbetet inom produkt- och tjänsteledning baserats på historisk information och erfarenhet. Nu finns nya möjligheter att lyfta arbetet till en helt ny nivå!

Datadrivna insikter
Idag är tillgången till och användandet av data något av det viktigaste ett företag kan ägna sig åt för att få ett försprång. Medan de stora IT-bolagen ständigt lanserar nya buzzwords är verklighetens verksamheter långt efter i sin kapacitet att använda sina digitala tillgångar. Det vill vi ändra på.

Företag som definierar sig som datadrivna i sitt beslutsfattande är i genomsnitt 5 % mer produktiva och 6 % mer vinstdrivande än sina konkurrenter. Trots detta, visar en studie av Harvard Business Review att hela 45 % av analytikers input saknade påverkan på beslutsfattandet.

I vår artikelserie vill vi i tre kommande inlägg inspirera och visa på hur produkt- och tjänsteorganisationer kan arbeta mer datadrivet och därigenom få betydligt bättre förutsättningar att fortsätta njuta av att vara framgångsrika.

Har du funderingar eller vill veta mer om hur vi kan stötta din verksamhet? Hör av dig till Henrik Olofsson eller Matilda Pasanen.