Skip to content

Det digitala ledarskapet - en balansgång på slak lina?

Det finns otaliga artiklar och inlägg, det hålls föreläsningar och frukostseminarium om det nya digitala ledarskapet.

Både med tillförsikt och förhoppning om den förändring som ledarskapet kommer genomgå, men även med en mer dyster framtoning och domedagsprofetior med budskapet att ingen vill bli ledare i framtiden eller är det chef som ingen vill bli?

Vi ser nu en utveckling där tekniken är ett hjälpmedel, tillgänglig för alla, och ökad digitalisering tillsammans med multikompetenta medarbetare som driver sin egen utveckling utifrån värderingar och ambitioner. Detta tillsammans med att all information och kunskap finns några knapptryck bort, får en att undra: Är digitaliseringen slutet på den hierarkiska organisationen och med chefsrollen som vi känner den?

I detta kommande paradigmskifte öppnas möjligheter för ett nytt ledarskap:

  • Framtidens organisationer är tvärkompetenta och människorna vill få feedback, i ögonblicket.
  • Framtidens organisationer behöver närvarande, modiga och förtroendeskapande ledare.
  • Framtidens organisationer kommer kräva ledare som kan kommunicerar, coacha och motivera.

Ledarskapet kommer inte handla om att ha ansvar över personal och administration utan snarare ett ansvar för verksamheten, och bidra till att det sker utveckling både av människor och av affären. Medarbetare vill bli coachade och ledda med mjuka och fasta händer. Samtidigt kommer verkligheten i framtiden att vara hårdare, snabbare och mer kontrollerande. Kanske är tiden kommen då digitala ledare verkligen blir en egen profession? Det kommer att bli nödvändigt att utbilda och rusta framtidens ledare för att de ska förmågan att hantera ett helikopterperspektiv lika mycket som de ska förmåga att se detaljerna som gör skillnad mellan bra och dåligt.

Det digitala ledarskapet får inte bli en balansgång på slak lina, utan en stadig vandring på en vällagd gång.