Skip to content

Vad går att skapa med agil innovation?

Agil och skalbar innovation handlar om att starta smått, testa snabbt för att sedan skala upp om det finns växtkraft och potential. Allt börjar med en idé, ett koncept eller en tanke. Kan detta fungera?

Med agil innovation finns möjligheten att ta fram digitala banker, digitala biljetter, prediktiva analyser, AI, digitala assistenter, naturlig språkbehandling, robotar och så mycket mer!

Alla företag och organisationer genomgår någon form av digitalisering idag. Ambitionen och strategin för digitaliseringen ser olika ut beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Men helt klart är att digital innovation idag är en viktig nyckel för att bibehålla konkurrenskraft.

 

Kreativ innovation på jobbet

För oss är innovation och kreativt skapande viktigt för vår egen verksamhet och vi låter det därför få prioritet och utrymme.

Två dagar under året låter vi våra konsulter lägga sina vanliga arbetsuppgifter åt sidan för att arbeta på ett projekt som de är intresserade av. Målet är att på ett strukturerat sätt skapa idéer, tankar och processer.

Första dagen fokuseras på att identifiera en idé eller ett koncept. Det kan vara vad som helst – en process, ett verktyg eller en prototyp. Tanken är att komma upp med idéer som ligger utanför det vanliga arbetet för att sedan se om man kan utveckla någon av dessa till något större.

Innovativa prototyper testas

Under den sista delen och som avslutning på de kreativa dagarna presenteras affärsidén och utvärderas ur ett affärsperspektiv. En jury bedömer och beslutar vilka idéer och projekt som har potential och bärkraft för vidareutveckling och genomförande i sin helhet.

De uppslag som nomineras får chansen att göra en prototyp av sin idé för att se om man kan få konceptet att fungera i praktiken.

I denna del av processen genereras ofta nya och fler idéer och därigenom skapas en större plattform av kreativt och innovativt tänkande. 

Arbeta innovativt med oss på Knowit

Vi arbetar ofta tillsammans med våra kunder och hjälper till med produktutveckling, ibland som en ren resursförstärkning men ofta som ett team eller partner där vi färdigställer delar av eller hela produkter. Oavsett omfattning hjälper vi kunder med de mål och tidsramar som behövs för att komma i hamn med innovationsprojektet.

Lång erfarenhet är vår styrka och vi bidrar gärna med vår tekniska kompetens samt ramverk och struktur för ert innovationsarbete. Vårt arbete anpassas utifrån verksamhetens behov.