Skip to content

Dataskyddsombud som tjänst

2018 blir året då EU:s dataskyddsreform träder i kraft och på allvar förändrar förutsättningarna för hur personuppgifter får hanteras inom EU. Den 25 maj kommer dataskyddsförordningen (GDPR) att ersätta nuvarande personuppgiftslag. I och med att GDPR träder i kraft kommer många verksamheter att omfattas av kravet på dataskyddsombud (DSO).

Det finns mycket att tjäna på att utse rätt dataskyddsombud. Dataskyddsombudet är mer än en internrevisor i dataskyddsfrågor. Dataskyddsombudet har en direkt och avgörande påverkan på hur en organisation lyckas i sin digitala utveckling. Med rätt kompetens, erfarenhet och pondus kan dataskyddsombudet vara en positiv kraft för en framåtsträvande och hållbar digitalisering - 0ch nyckeln är att kunna se till helheten och balansera integritetsintresset med affärs- och verksamhetsnyttor.

Nu lanserar vi Knowit DSO som tjänst! Erbjudandet riktar sig till företag, myndigheter och organisationer som vill ha ett dataskyddsombud som ser digitaliseringens fördelar. Vi jobbar i team som utifrån kompetenser och erfarenheter anpassas till kundens unika förutsättningar och behov. Vi kan hantera kundens integritets- och säkerhetsfrågor på rätt sätt.

Vill ni veta mer hur vi kan hjälpa just er att utveckla er digitala affär samtidigt som vi håller koll på GDPR? Kontakta oss på Hans-Peter.Erlingsson@knowit.se