Skip to content

Välkommen Per Ölmunger!

Nu välkomnar vi Per Ölmunger, ny kollega i Göteborg! Per kommer senast från en konsultroll på Enfo där han arbetat med IAM, identitets- och behörighetshantering. Totalt har han över femton års erfarenhet av arbete inom IAM-området och tycker det är extra intressant att som IAM-arkitekt hjälpa sina kunder att hitta rätt lösningar. Nu är det dags för nya utmaningar som konsult hos oss!

 

Berätta lite mer om dig själv!Per Ölmunger 2
Jag har under de senaste femton åren arbetat med och specialiserat mig inom IAM. Min karriär började dock på Jordbruksverket där jag arbetade som nätverksadministratör. Där började mitt intresse för säkerhet i allmänhet och IAM i synnerhet – jag satt mycket med bland annat brandväggar och användarkataloger, så jag började specialisera mig redan där. Efter det började jag arbeta som konsult vilket jag, utöver en vända som IAM-specialist inom Göteborgs stad, arbetat som sedan dess. De senaste tio åren har jag jobbat som IAM-konsult på Enfo och har främst fokuserat på åtkomsthantering. Jag har även arbetat mycket som arkitekt inom IAM och hjälpt kunder med att hitta en arkitektur och strategi för området.

Här på Knowit kommer jag arbeta som konsult inom IAM och går direkt in i två uppdrag där jag som arkitekt kommer stötta kunderna i ta fram processer och strategier för IAM-arbetet.

 

Varför tycker du att IAM är så intressant att arbeta med?
För att förklara detta brukar jag dra en parallell till filmen Fletch, där en av karaktärerna behöver spela en massa olika roller för att ta sig dit han vill. Det är på många sätt likadant i verkliga livet, där vi hela tiden behöver ha olika roller. Hur kan vi då säkerställa att du faktiskt är du, när du till exempel agerar mot olika företag, myndigheter och så vidare? Det grundläggande i detta är att hantera identiteter och den livscykel som följer med dem, exempelvis från det att du börjar på ett jobb till att du slutar. Det gör IAM till ett väldigt spännande område som är i ständig förändring och som växer allt mer.

Inom IAM tycker jag arkitektur är extra intressant att arbeta med eftersom man kommer så nära verksamheten. Det är roligt att vara tolken mellan teknik och verksamhet, vilket man som arkitekt automatiskt blir: man måste få båda delarna att förstå varandra. Det kan vara en utmaning att införa tekniker som är lätta att använda – åtkomsthantering handlar exempelvis ofta om att sätta upp starkare autentisering, vilket upplevs som svårare av de flesta användare. Det blir då viktigt att hjälpa kunden och hitta rätt nivå för lösningarna. En del av jobbet består även av att genomföra en informationssäkerhetsanalys för att hitta rätt säkerhetsnivå.

 

Varför börjar du på Knowit?
Det är av många anledningar, men framför allt är det rollen i sig. Jag blev tidigt i processen erbjudan en renodlad arkitektroll. Det gjorde att jag fastnade för Knowit, eftersom det är ditåt jag vill utvecklas.

 

Vad gör du helst på fritiden?
Jag har en familj på fem personer så mycket tid spenderar jag med dem. Utöver det tycker jag mycket om att lyssna på musik, att läsa böcker och att laga mat. Vi har även en sommarstuga som jag gärna arbetar med och renoverar!

 

Tack Per! Återigen, varmt välkommen till oss!