Skip to content

Välkommen Jonna Tamminen!

Välkommen Jonna Tamminen, ny kollega i Linköping! Jonna är jurist och specialiserad på dataskydd. Hon har flera års erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning och kommer senast från en roll som dataskyddsombud på Linköpings kommun. Nu blir hon en del av juristteamet hos oss på Knowit Cybersecurity & Law och kommer framöver stötta våra kunder i deras dataskyddsarbete.

Berätta lite mer om dig själv! Jonna Tamminen 2
Jag kommer senast från Linköpings kommun, där jag sedan sommaren 2018 har arbetat som dataskyddsombud för flera nämnder och kommunala bolag. Det var mitt första jobb efter examen; innan det studerade jag affärsjuridik vid Linköpings universitet.

Mitt stora intresse för dataskydd kom när jag skrev min masteruppsats – när jag funderade på vad jag skulle skriva om var dataskydd väldigt aktuellt och GDPR skulle snart träda i kraft. Jag fick även möjlighet att arbeta med dataskyddsfrågor på min praktik och tyckte att det var väldigt roligt.

Varför tycker du att dataskydd är ett så intressant område att arbeta med?
Främst för att det är så otroligt viktigt. Det är centralt att vi känner en trygghet i hur våra personuppgifter hanteras och att integritetsfrågor beaktas, inte minst i och med samhällets snabba utveckling kopplat till digitaliseringen. Något annat som gör dataskydd väldigt intressant att arbeta med är att man ofta kommer i kontakt med angränsande lagstiftning, till exempel offentlighets- och sekretesslagen. Utöver det så händer det hela tiden väldigt mycket inom dataskyddsområdet, vilket också är något jag tycker är roligt.

Varför börjar du på Knowit?
Jag tycker att Knowit är ett väldigt spännande företag och det känns  roligt att få prova på konsultrollen. Här ser jag fram emot att kunna arbeta brett, få stora utvecklingsmöjligheter och att jobba i olika typer av uppdrag med olika typer av kunder. Eftersom jurister och cybersäkerhetsexperter arbetar så tätt ihop här ser jag som jurist också fram emot att få möjlighet att även utvecklas inom cybersäkerhet.

Vad gör du helst på fritiden?
Då umgås jag med familj och vänner och spenderar så mycket tid jag kan tillsammans med dem. Jag tycker också om att resa, helst till varmare breddgrader.