Skip to content

Säg hej till årets exjobbare!

Just nu skrivs några av årets mest spännande exjobb inom cybersäkerhet och juridik hos oss på Knowit. Under vårterminen kommer tolv studenter att skriva sina exjobb hos oss inom flera spännande ämnen så som säkerhet i IoT, molntjänster och AI samt DevSecOps. 

Vi bad studenterna berätta mer om sig själva och vad de kommer arbeta med hos oss i vår:


Johanna Palm

Jag heter Johanna Palm och läser min sista termin på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Mitt intresse för dataskydds- och säkerhetsfrågor började i höstas då jag läste en fördjupningskurs i IT-rätt.  

Jag kommer att skriva mitt examensarbete om skadestånd vid felaktig behandling av personuppgifter. Jag kommer framförallt utreda hur skadebedömningen och ersättningsberäkningen bör göras. Jag tycker att ämnet är intressant då det berör många aktörer i samhället och kan leda till stora konsekvenser för både enskilda och företag. Jag tycker även att skadeståndsfrågan har hamnat lite i skymundan i hela GDPR-debatten jämfört med bl.a. frågan om sanktionsavgifter, vilket gör ämnet ännu roligare att utforska. Jag är väldigt glad över att få göra praktik hos Knowit och ser framemot en lärorik och spännande vår!

 

Leo van Debré

Jag heter Leo van Debré och läser sista terminen i masterprogrammet Strategic Information Systems Management vid Stockholms universitet. Innan dess läste jag företagsekonomi vid Stockholms universitet, men vägen hit var inte helt självklar.
Jag har spelat cello sedan barnsben och har en kandidatexamen från Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, en masterexamen från Guildhall School of Music and Drama i London och har spelat i ett flertal orkestrar världen över. Mitt intresse för det digitala började växa fram under tonåren och har inte avtagit sedan dess, till slut hoppade jag av musikkarriären och är fortfarande lika nöjd med mitt beslut.

Jag skriver examensarbetet ihop med Martin Dahlén. Vi utgår från Schrems II-domen som berör framförallt Europa just nu och dess dataöverföring till tredjeland. I och med att molntjänster blir allt enklare att inhandla och tillämpa inom verksamheter ska vi undersöka hur organisationer kan identifiera oauktoriserade molntjänster inom sin domän och hur dessa kan hanteras. Det är jätteroligt att få chansen att skriva examensarbetet på Knowit! Alla är hjälpsamma och välkomnande, och jag ser fram emot att få kunna ta del av den kunskap som finns inom organisationen.

 

Martin Dahlén

Hej, jag heter Martin Dahlén och läser just nu min sista termin på masterprogrammet Strategic Information Systems Management vid Stockholms universitet. Jag har sedan innan en kandidatexamen i ekonomi från Linnéuniversitetet i Växjö där jag även hann med en utbytestermin i Hongkong. Jag har även jobbat en sommar i Shanghai. Dessa två erfarenheter har satt en prägel på hur häftig digitaliseringen och teknik kan vara men även varför säkerhet och integritet är och bör vara ett fundament inom dessa områden. 

Under våren kommer jag, tillsammans med Leo, att skriva vårt examensarbete kring Schrems II och hur användandet av molntjänster hos tredjelandsaktörer kan tänkas innefattas av icke auktoriserade molntjänster (skugg-IT) samt vilka lärdomar som kan dras från detta. Att få skriva exjobbet här hos Knowit är både uppskattat och spännande då det uppenbart finns omfattande kunskap i organisationen som jag och alla andra av oss exjobbare förhoppningsvis kan suga in!

 

Emma Asplund

Emma heter jag och jag läser just nu min sista termin på Juristprogrammet i Uppsala. Den snabba teknikutvecklingen väcker hela tiden nya juridiska frågeställningar och jag tycker att det är särskilt intressant att fundera över hur den nya tekniken förhåller sig till våra grundläggande mänskliga rättigheter. Ny teknik kan vara till stor nytta i vår vardag men vad händer egentligen med vårt skydd för privatliv när vi fyller våra hem med produkter som samlar in information om oss? Detta är en av de frågor jag kommer att titta närmare på i mitt examensarbete om IoT och skyddet för privatliv. När jag inte fördjupar mig i spännande juridiska frågeställningar tycker jag om att vara utomhus och vandra, cykla eller åka skridskor. Jag har också en fallenhet för att baka (och äta) semlor.

 

Malin Bengtsson

Jag heter Malin och läser min sista termin på systemvetenskapsprogrammet på Göteborgs universitet. Jag valde att plugga en IT-inriktad linje för att just IT är en växande bransch med stora utvecklingsmöjligheter. Till våren ska jag skriva min kandidatuppsats hos er på Knowit tillsammans med Maja Ulén och tanken är att vi ska undersöka hur organisationer jobbar eller kan jobba med ledningssystem för informationssäkerhet i kombination med moderna utvecklingsmetoder så som DevOps och DevSecOps. Jag ser verkligen fram emot att få ta del av all praktisk kunskap som ni besitter och lära mig mer om IT-säkerhet, ett ämne som känns väldigt aktuellt i dagens samhälle!

 

Maja Ulén

Jag heter Maja Ulén och jag studerar sista terminen på systemvetenskapsprogrammet vid Göteborgs universitet. Mitt intresse för IT har alltid funnits och jag valde att studera systemvetenskap för att få fler perspektiv inom den växande branschen.

Jag kommer skriva mitt examensarbete tillsammans med Malin Bengtsson. Vi kommer att fokusera på hur organisationer kan jobba med moderna arbetsmetoder för systemutveckling samtidigt som de upprätthåller säkerhetsnivån för organisationen. Det ska bli väldigt intressant att få en inblick i hur organisationer jobbar (eller inte jobbar) för att anpassa ledningssystem för informationssäkerhet till dessa utvecklingsmetoder. Jag är övertygad om att det kommer att bli en lärorik vår och jag hoppas att vi kan bidra med viktiga insikter. Jag är väldigt glad över att jag och Malin fått möjligheten att skriva vårt exjobb hos er på Knowit och jag ser fram emot att lära mig mer om IT-säkerhet i praktiken!

 

Sebastian Floderus

Jag heter Sebastian Floderus jag studerar mitt sista år inom Masterprogrammet i datavetenskap med inriktning på IT-säkerhet på Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Jag kommer ursprungligen från Stockholm men valde att flytta till Blekinge då det var en av de få högskolor i Sverige som erbjöd en utbildning inom IT-säkerhet vid den tiden. Redan innan jag började studera hade jag en fascination av IT-säkerhet, något som bara stärkts under mina 5 år som student.

Jag ska tillsamans med min klasskamrat Vincent Tewolde skriva ett examensarbete inom området IoT och integritetsfrågor i anknytning till GDPR och Privacy by Design (PbD). Idén är att analysera hur data hanteras på ett antal IoT kameror och sedan se över hur GDPR och PbD påverkar eller borde påverka design och drift av IoT enheter.

Knowit har tidigare hållit i några gästföredrag på BTH, vilket har varit intressanta och lärorika. Därför ser jag fram emot att sammarbeta med Knowit, lära känna och ta lärdom av personal likaså även med de övriga exjobbarna. 

Vincent Tewolde

Tillsammans med Sebastian Floderus ska jag undersöka hur väl några utvalda IoT-kameror hanterar känsliga data. Tanken är att med hjälp av experiment utforska i vilken grad dessa kameror kan säkerställa användarens integritet, från att data genereras till att den redares. Eftersom IoT-kameror är en attraktiv ingång för hackare så är risken hög att den känsliga datan hamnar i fel händer.

Jag har en kandidat i IT-säkerhet och pluggar just nu sista terminen på masterprogrammet i datavetenskap med inriktning IT-säkerhet på Blekinge Tekniska Högskola. Jag har länge varit intresserad av den tekniska delen av IT-säkerhet, men har nyligen fascinerats av hur informationssäkerheten bearbetas i arbetslivet.

Knowit har länge varit ett lockande företag för mig och jag ser fram emot att utföra mitt examensarbete här. Det kommer bli en lärorik och spännande termin tillsammans med de andra medarbetarna. 

 

Anna Lindqvist

Jag heter Anna Lindqvist och läser tredje och sista året på programmet Innovativ Programmering vid Linköpings universitet. Mitt intresse för säkerhet har alltid funnits där men har vuxit under studietiden. Säkerhet som kunskapsområde växer och förändras konstant, något som jag dras till eftersom jag trivs med nya utmaningar. Jag lade därför till en kurs i datasäkerhet i min kursplan och efter det var jag helt såld. Exjobbsansökan hos Knowit blev då ett givet val för mig.

Min uppsats kommer fokusera på hur man kan införa nya IoT-produkter i ett redan existerande nätverk och förhindra att de utför en säkerhetsrisk. Om omständigheterna tillåter det kommer jag utföra arbetet på Linköpingskontoret. Jag ser mycket fram emot samarbetet och att få lära känna Knowit i framtiden!

 

Linus Rosenholm

Jag heter Linus Rosenholm och studerar masterprogrammet i datavetenskap på BTH som ligger i Karlskrona. Samtidigt studerar jag även cybersäkerhet på NURE som ligger i Ukraina.

Jag började att studera datavetenskap med inriktning på IT-säkerhet eftersom jag är en nyfiken person och gillar att ha en djup förståelse för tekniska detaljer. På senare tid har jag fått upp ögonen för artificiell intelligens (AI) och även dess underområde som kallas maskininlärning (ML).

Under våren kommer jag att jobba med mitt examensarbete på Knowit i Stockholm. Jag kommer då att jobba med hur mjukvara som innehåller AI kan integreras i nuvarande DevOps-modeller. Det finns mycket osäkerheter kring AI och hur det kommer att påverka världen i framtiden. Därför är det viktigt att AI utvecklas på ett säkert och ansvarsfullt sätt med stabila modeller.

 

Sophie Livijn 

Sophie Livijn heter jag och läser just nu min sista termin på det data- och systemvetenskapliga kandidatprogrammet på DSV, Stockholms universitet. Under våren kommer jag att skriva mitt examensarbete på Knowit med fokus på hur AI påverkar ledningssystem för informationssäkerhet. Examensarbetet kommer att varvas med praktik där jag hoppas att få lära mig så mycket som möjligt om hur det är att arbeta som konsult inom cybersäkerhet.  

Intresset för säkerhetsområdet väcktes för ett par år sedan när jag på en tidigare arbetsplats arbetade med en stor mängd känslig data i diverse olika system. Arbetet fick mig att reflektera över informationshanteringen ur ett säkerhets- och riskperspektiv och jag ville försöka förstå hur organisationer kan höja säkerhetsnivån med hjälp av processer, anställda och teknik. Av den anledningen var Knowit ett självklart val när jag såg att studenter erbjöds möjligheten att skriva examensarbete och göra praktik inom just informationssäkerhet. Jag ser fram emot en lärorik vår med många givande diskussioner med kunniga medarbetare!

 

Axel Benjaminsson

Robotarna kommer att ta över världen. Mitt examensarbete handlar om Internet of Things och jag ska undersöka säkerheten i smarta hemprodukter. Jag ska undersöka olika komponenter såsom det fysiska chippet, nätverkskommunikation och radiokommunikation. Tanken är att få en överblick i var säkerheten inte räcker till och kunna bedömma hur väl olika säkerhetsåtgärder lämpar sig för Internet of Things.

Jag läser min sista termin till Civilingengör i Datorsäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola. Jag har ett brett teknikintresse som inkluderar bland annat 3D-grafik, arduino, programmering och säkerhet. Jag tycker om att driva projekt och att lösa problem. Jag är övertygad om att jag kommer att få en spännande och lärorik tid som examensarbetare på Knowit.Kul att få lära känna er lite mer! Varmt välkomna till Knowit.