Skip to content

Säg hej till våra nya exjobbare!

Just nu skrivs årets mest spännande exjobb inom säkerhet på Knowit - för vad kan väl vara mer intressant än säkerhet i artificiell intelligens, självkörande tåg och medicinteknik? För att inte att glömma hur du kan använda blockchain inom offentlig sektor. Vi har bett studenterna berätta om sig själva och vad de gör här. Varmt välkomna till Knowit!

Johan JonssonJohan Jonsson
Johan Jonsson heter jag, 23 år gammal och läser min sista termin som civilingenjörsstudent på KTH. Jag har läst min B.Sc. inom maskinteknik och läser just nu min M.Sc. inom industriell ekonomi. Mitt examensarbete fokuserar på hur blockchain technology och distributed ledger technology (DLT) kan användas inom den offentliga sektorn i Sverige. Sedan tidigare har jag ett personligt intresse för blockchain och säkerhet är en enormt viktig del inom detta, därför passar ett samarbete med Knowit väl in i mitt arbete! 

Det känns bra att vara på Knowit, arbetsmiljön är god och folket är trevligt och kunnigt. Mina förväntningar är ett gott samarbete med goda, givande resultat som följd. 

Christel MannerChristel Manner
Jag heter Christel Manner och är 24 år gammal. Just nu studerar jag data och- systemvetenskap på Stockholms universitet och är inne på min sista termin med inriktning mot säkerhet. Mitt intresse för säkerhet har utvecklats ur mitt engagemang för den personliga integriteten, något som jag anser är väldigt viktigt. Under fritiden läser jag bland annat bloggar för att hålla mig uppdaterad inom IT- och informationssäkerhet. Jag försöker även hela tiden ha ett säkerhetstänk i vardagen, till exempel genom att vara kritisk gentemot det som finns på internet.

Jag har fått äran att genomföra min praktik och skriva mitt examensarbete på Knowit. Examensarbetet, som jag skriver tillsammans med Greta Jansson Nordin, kommer att handla om förarlösa tåg och hur man säkrar dessa från olika typer av hot med inriktning mot cybersäkerhet.

Under praktiken kommer jag, tillsammans med Christofer Elers, stötta Knowits interna GDPR-projekt med arbetsuppgifter som bland annat nulägesanalyser, ta fram underlag och komma med förslag på förändringar som kan göras. Vi har snabbt fått stort ansvar och mycket att göra vilket är utvecklande och utmanande. Jag hoppas kunna utvecklas som person och även utvidga min kompetens inom IT- och informationssäkerhet.

Knowits värden som innovativt, med entreprenörsanda och ständig utveckling har verkligen visats sig och jag trivs superbra här med sköna kollegor och roliga arbetsuppgifter!

Greta Jansson NordinGreta Jansson Nordin
Mitt namn är Greta Jansson Nordin. Jag läser termin fyra på programmet data- och systemvetenskap på Stockholms universitet. Efter vår första IT-säkerhetskurs kände jag direkt att säkerhet är något för mig. Det var kunskapen kring hur IT-säkerhet ser ut kring våra uppkopplade liv som fångade mitt intresse. Då jag var övertygad om att jag ville rikta in mig mot IT-säkerhet valde jag tidigt att skriva min kandidatuppsats med fokus på just detta. Jag skriver, tillsammans med Christel Manner, en uppsats som handlar om cybersäkerhet inom förarlösa tåg.

Det känns oerhört roligt att ha fått chansen att skriva examensarbetet hos Knowit. Vi har redan fått massvis med support och de har ett kontaktnät som nya inom branschen bara skulle kunna drömma om. Jag tror att den här våren kommer att bli mycket intressant och lärorik och jag ser fram emot att bredda min kunskap inom IT-säkerhet samtidigt som jag får lära känna Knowit som företag. 

Christofer ElersChristofer Elers
Jag heter Christofer Elers och läser sista terminen på data-  och systemvetenskapliga kandidatprogrammet på Stockholms universitet.

Mitt intresse för informationssäkerhet väcktes under Fredrik Blix engagerande introduktionskurs i ämnet. Jag vill arbeta med säkerhet då jag tycker det är en väldigt viktig fråga i vår alltmer digitala värld.

Den här terminen ägnas åt praktik och exjobb hos Knowit. Praktiken fokuserar på GDPR-frågor inom Knowit där bland annat flöden av personuppgifter analyseras och riktlinjer för att uppfylla GDPR tas fram. Under praktiken har jag även fått möjlighet att bidra till ett spännande maskininlärningsprojekt.

Jag är nu mer än halvvägs in i praktiken och Knowit har varit väldigt välkomnande. Det finns en enorm bredd i kompetensen på företaget och om man har frågor sitter svaren oftast endast ett par meter bort på kontoret eller bara ett telefonsamtal bort.

Mitt examensarbete kommer att behandla området artificiell intelligens och säkerhet, ett område som enligt mig har fått alldeles för lite uppmärksamhet, men som kommer bli allt viktigare i takt med att alltfler system använder sig av AI. 

På fritiden spenderar jag en del tid på att lära mig mer om IT-säkerhet genom att försöka ta mig in i avsiktligt sårbara maskiner från bland annat Vulnhub och HackTheBox. På vägen till målet i intrången lär man sig väldigt mycket om allt möjligt, bland annat nätverksprotokoll, operativsystem och ogenomtänkta systemimplementationer.

Lovisa ÅsgårdenLovisa Åsgården
Lovisa Åsgården heter jag och studerar min sista termin av systemvetenskap på Göteborgs universitet, med inriktning IT, människa och organisation. På min utbildning har jag saknat kurser inom säkerhet och vill därför passa på att djupdyka i det nu när jag ska skriva mitt examensarbete från och med i mars. Mitt intresse för säkerhet utvecklades när jag hade en traineetjänst på Sahlgrenskas eHälsostrategiska avdelning i somras. Då såg jag ett stort behov av säkerhetstänk på många olika typer av avdelningar, både utifrån ett tekniskt- och ett organisatoriskt perspektiv.

Informationssäkerhet är intressant och verkar bli alltmer uppmärksammat, inte minst med tanke på GDPR:s inträdande i maj. Jag tycker att det är ett spännande ämne eftersom det inte endast krävs säkra tekniska lösningar för att skydda sig från obehöriga samtidigt som information ska finnas tillgänglig när den behövs. Det är minst lika viktigt att personer som arbetar med tekniken får en hög medvetenhet kring informationssäkerhet, eftersom de kan göra stor skada inifrån annars. 

Eftersom jag har ett stort intresse för eHälsa och digitalisering av hälso- och sjukvården kommer min uppsats att vara inom det området. Det som jag ska studera är möjligheter, men också risker med AI (artificiell intelligens) som beslutsstöd vid diagnostik. Det ska bli väldigt roligt och jag är riktigt peppad!

Kul! Det är vi med! Välkomna till oss.