Skip to content

Säg hej till årets exjobbare!

Under våren skrivs några av årets mest spännande exjobb inom säkerhet på Knowit. Säkerhetsskydd, förändringsledning i säkerhetsprojekt, säkerhetstest av röststyrda system samt utmaningar med IAM-projekt är de intressanta områden som exjobben kommer handla om. 

Vi bad studenterna att berätta mer om sig själva och vad de gör hos oss. När vi närmar oss sommaren kommer de även berätta vad de kommit fram till.

Elin Sjöström
Jag följer med spänning hur samhället utvecklas för att anta de nya
säkerhetsutmaningarna som IT-utvecklingen Screenshot_20180218-150134medför, vilket är varför jag i mitt exjobb valt att inrikta mig på den nya säkerhetsskyddslagen som uppdateras i vår. Detta är något som kommer beröra många här i Sverige, vilket är varför jag vill göra en djupdykning i vad den nya lagen innebär, vilka förändringar som tillkommer och hur verksamheter ska arbeta med att genomföra säkerhetsskyddsanalyser i enlighet med lagen.

Jag är 23 år och läser just nu min sista termin på Masterprogrammet inom IT och Management på Linköpings Universitet. Jag har en B.Sc inom Kognitionsvetenskap med inriktning på människa-maskininteraktion och har i min master valt att inrikta mig mer mot integration mellan verksamhet och IT. Där har säkerhetsaspekterna särskilt intresserat mig då jag i min utbildning arbetat med GDPR, processmodellering, risk- och incidentanalys och IT-policys på olika nivåer. 

Jag är otroligt glad över chansen att få arbeta på Knowit med så trevliga och inspirerande människor! Jag hoppas på att lära mig mycket utav dem, samtidigt som jag kommer arbeta för att ge egna insikter inom området tillbaka. Detta område känns även väldigt viktigt och relevant, vilket är varför jag hoppas på att kunna bidra med betydande kunskap för en övergripande samhällsnytta i slutet av våren.

Emma Ryttare
De största utmaningarna i säkerhetsprojekt är ofta inte de tekniska lösningarna
utan att få med medarbetarna på emma_Fotortåget. Därför kommer mitt examensarbete att fokusera på förändringsledning i säkerhetsprojekt. Jag tycker att det ska bli jättespännande att undersöka och lära mig mer inom det här området och jag ser också fram emot att lära känna alla här på Knowit.

Jag studerar just nu mitt femte och sista år till Civilingenjör i industriell ekonomi på Luleå tekniska universitet. Jag är jätteglad över att få möjligheten att spendera min sista termin av utbildningen på Knowit och är övertygad om att det här kommer bli en riktigt kul och lärorik vår

Pontus Engström
Mitt examensarbete kommer att handla om identitets och behörighetssystem (IAM),
varför dessaProfile_pic_Fotor projekt inte håller sin tidsplan samt tenderar att bli onödigt komplicerade. Intresset ligger i att undersöka om det är tekniska aspekter som försvårar implementationen eller om det är ledningen som inte förberett företaget till förändring. Arbetet kommer att betona Implementationsprocessen, där jag hoppas kunna intervjua konsulter som utfört dessa arbeten och kunder som erfarit dem, detta för att skapa en djup förståelse till problematiken.    

Jag läser just nu min sista termin som civilingenjörsstudent på KTH. Jag har en kandidatutbildning inom ICT och avslutar nu mina studier med en masterutbildning inom industriell ekonomi. Då jag kommer från en teknisk bakgrund, med några säkerhetskurser i bagaget, samt har breddat min utbildning med management insikter, känns det helt rätt att påbörja mitt examensarbete hos Knowit.

Adam Björkman
Jag skriver mitt examensarbete tillsammans med Max Kardos och det kommer handla
om röststyrda smarta hemassistenter, såsom Google Home. De blir allt mer populära och adam_Fotorhotlandskapet blir allt större, men är ännu idag outforskat. Vi vill därför genomföra en säkerhetsanalys av dessa hemassistenter där vi kollar på en speciell infallsvinkel; ljudmanipulation. Kan vi med hjälp av ljud få dessa assistenter att utföra illasinnade uppgifter?

Jag studerar just nu sista terminen till Civilingenjör i Datorsäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola. Jag har alltid haft ett teknikintresse och har länge varit fascinerad av datorsäkerhet. Mina intressen inom säkerhet är spridda skurar - jag gillar det mesta. På senare tid i har jag dock fastnat för mycket för kryptering samt hur säkerhet tolkas av samhället och de som inte är insatta i ämne

Det blir väldigt spännande att framöver utföra examensarbetet hos Knowit. Miljön är levande och det blir säkert en hel del nya erfarenheter.

Max Kardos
Examensarbetet jag skriver tillsammans med Adam Björkman har precis dragit igång.

Vi siktar på att tydliggöra den luddiga hotbilden hos hemassistenter, med fokus på just röststyrningen. Genom grundliga studier av liknande system och praktiska experiment mot de senaste hemassistenterna vill vi se just hur orolig man bör vara: Är det möjligt att spionera, få reda på personliga dtaljer, köpa prylar eller rakt av låsa upp dörren bara genom att prata?

Jag är 24 år gammal och studerar Civilingenjör i Datorsäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Som person har jag vilt skilda intressen som både kommer och går, men just säkerhetsintresset har varit med längst (och verkar aldrig försvinna!). Valet av utbildning – och nu examensarbete – blev därför helt naturligt.

Säkerhetsintresset finns inte bara på jobbet utan insyrar även resten av min tid. Jag är speciellt förtjust i penetrationstesting och övervakning, har alltid ett par personliga projekt på gång och kör CTF (tävlingar där man tar sig in och letar "flaggor" i medvetet sårbara system) när tiden tillåter det.

Knowit hade faktiskt flugit helt under radarn för min del och jag är väldigt glad att ha "hittat" det inför exjobbet. Flytten från lilla Karlskrona verkar redan nu värd det: trevliga och hjälpsamma kollegor och en väldigt spännande uppgift gör att det känns helt rätt! 

IMG_1825_Fotor

Varmt välkomna till oss!