Skip to content

CSRD & EU-taxonomin - så här gör vi

Senast år 2050 ska EU vara klimatneutralt och för att styra mot målsättningen tillkommer många nya regleringar som ställer höga krav på organisationer. För att kunna rapportera enligt EU-taxonomin och det nya hållbarhetsdirektivet CSRD, behövs tillförlitlig data samlas in, en process som vi på Knowit påbörjat.


Regleringarna för finansiering av hållbar tillväxt inom EU bygger på vetenskaplig grund och är därför väldigt detaljerade. Utmaningen för oss, liksom för många organisationer, är att det finns en stor mängd potentiella aktiviteter och aktörer som berörs, att det är svårtolkade tekniska krav, samt att en stor mängd data ska sammanställas och kvalitetssäkras.

En av lösningarna ligger i att ta fram ett effektivt och spårbart sätt för att samla in data från organisationen för att få en heltäckande överblick.

För att säkerställa att vi rapporterar enligt EU-taxonomin har vi därför utvecklat en mall baserad på taxonomin. Denna används för att samla in information från våra projektledare i en analysprocess som har flera steg. Nästa frågeställning är hur datainsamlingen kan faciliteras - vi behöver applicera ett strömlinjeformat systemstöd för att ställa och följa upp sammanställningsbara frågor.

Så, hur gjorde vi?

Steg 1: Som alla större ansatser började även denna utgå från en nulägesanalys, vilket även inkluderar att anta en preciserad målbild. Tidigt i gapanalysen insåg vi behovet av en integrerad systemlösning och valet föll på Knowits egenutvecklade verktyg Governance Platform eftersom det uppfyller behovet av användarvänlighet, samt ger oss grafer och nyckeltal i realtid. 

 

Steg 2: Knowits hållbarhetsteam registrerade ett nära fyrsiffrigt antal projekt i Knowits gränssnitt av Governance Platform. Det var inte värre än att ladda upp ett excelark som innehöll information om projektnamn och projektledare. 

 

Steg 3: Projektledarna kunde logga in i verktyget och hitta sina egna projekt under rubriken "Sustainability", där klickbara projektlänkar fanns till frågor att besvara. Dessa frågor har Knowits hållbarhetsexperter formulerat för att avgöra om projektet ska kvalificeras in i hållbarhetsredovisningen. Eftersom Governance Platform kan villkorsstyra frågor behövde projektledarna sällan besvara mer än 3–4 frågor per projekt för att hållbarhetsexperterna skulle kunna avgöra om projektet omfattades av taxonomin.   

 

Det behövdes inte mer än ett par veckor för Knowits hållbarhetsteam att få in alla svar. Uppföljning var även det mycket smidigt - vi kombinerade automatiska epostpåminnelser med manuella påstötningar för de som ännu inte rapporterat. 

 

Steg 4: Rapportering skötte sig närmast självt. Governance Platform konfigurerades för att visa status- och progressrapporter, nyckeltal och till och med kompletta datamängder för de som vill fortsätta sina analyser på egen hand. 

 

Steg 5: Steg 5 är det riktigt fina, även om vi inte är där ännu i just denna datainsamling. Ingen kommer att behöva göra om arbetet nästa år. Nya projekt kommer helt enkelt att läggas till i verktyget direkt. Om Knowit vill ändra, uppdatera, eller förädla sina avstämningspunkter kommer ingen att behöva upprepa det arbete de redan gjort. Finns projektet kvar nästa år kommer inget behöva göras om - om inte något förändrats i kravbild eller projektets efterlevnad. 

 

På Knowit hade vi ett behov av gemensamma förhållningssätt för arbetet med hållbarhet och utveckling, det tror vi är ett vinnande koncept för att få fullständig överblick på ett och samma ställe. Funderar du på om denna metod för decentraliserad uppföljning av hållbarhet kan vara rätt även för din verksamhet? Hör av dig till mig i så fall!

 

Vill du veta mer om taxonomin?

Läs blogginlägget vad innebär taxonomin för organisationer?

 

Behöver du hjälp?

Vi erbjuder spetskompetens inom hållbarhet, EU-lagstiftning, datainsamling, rapportering och digitalisering av hela processen. Kontakta oss med din fråga inom hållbarhet.

Klicka här för att läsa mer om hur vi kan stötta er i arbetet med taxonomin. 

 

Om bloggaren:

Bengt Berg är produktägare för Governance Platform samt ledande inom Compliance Management. 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om hållbarhet.

I nyhetsbrevet delar vi kunskap om exempelvis  EU:s taxonomi, datadriven hållbarhet, klimatberäkningar,  och mycket mer.