Skip to content

BI Tools Battle Knowit 7 maj

BI världen förändras i allt snabbare takt. Bara sista året har flera leverantörer rört om i BI-landskapet. Jag har själv följt nyheterna SAP Lumira, Qlik Sense, Microsoft PowerBI, SAS Visual Statistics, Oracle Business Intelligence Cloud Service och IBM Watson Analytics. Alla dessa är en konsekvens av att två nya starka BI-trender.

Den ena är att visualisering har blivit ett måste i den digitala transformeringen och den andra att verksamheten har tröttnat på att vänta ut it-avdelningen och väljer att bygga sina egna analyser med egna verktyg i självbetjänad BI.

IT:s uppgift att skapa rätt rapporter, drifta hela datalagerbygget, upprätthålla fullständig datakvalitet och driva innovation är svårt. Dessutom har ofta IT låst in sig i ett hörn med sin IBM, Oracle eller 100%iga Microsoft strategi. De stora drakarna erhåller ofta en bra skalbar komplett utvecklingsmiljö för IT i vilken många är utbildade i vilket är ett av skälen till att man valt en leverantör. Det är också enklare att hantera en leverantör, en plattform och en fast kostnad.

Idag har verksamheten dock påverkats av slit och slängmentaliteten från sina mobil-appar. Man har exempelvis tre kalendrar som alla uppdateras. Fungerar inte en av dem byter man till nästa. Börjar den ena visa reklam eller kosta pengar tar man bort den.

Detta har gjort att man blivit mer upplevelseorienterad vilket sätter nya krav på användarhanteringen med navigering, självbetjäning och snygg visualisering. Man kräver mobilitet, offline lagring, molnlagring, responsive design, big data analys, statistiska modeller för prediktiv analys och allt detta med superprestanda.

Ibland på kundbesök hos en IT-chef eller CIO presenterar de stolt en stabil men väldigt föråldrad BI lösning utvecklad av IT med exempelvis med SQLServer 2008 och dess verktyg SSIS, SSAS, SSRS. Ofta är de nöjda bara den fungerar och att de kan drifta den på relativt få personer. De är dock besvikna på att få använder den och att så få är engagerade i den. De tycker också det är jobbigt med alla förändringar som måste hanteras och administreras.

Om man på samma kund får till ett möte med exempelvis marknad visar de nästan alltid upp en lång önskelista på hur de vill arbeta med att följa upp kampanjer, sociala medier, blogg och annat. Tyvärr säger de att IT inte kan leverera detta nu utan kanske om ett år.

Kan de nya produkterna ändra på detta? Kan vi kombinera IT-styrd kvalitetsbaserad data med framåtskridande marknadsdrivna analyser, insikter och beslut?

På seminariet försöker vi visa att man kan komma så mycket längre genom att använda sina verktyg till det dem är bäst på. Vi visar också när man bör använda olika verktyg för olika målgrupper, analysambitioner och  mognadsgrader.

Knowit är partner med IBM(Cognos, TM1, Watson), Oracle(OBI, Cloud BI, Publisher), Qlik(Qlikview, Qlik Sense), Microsoft(PerformancePoint, Reporting Services, Power BI), Tableau och SAS(Visual Analytics, Visual Statistics) vilket gör att vi har djup insikt i vad de olika produkterna erbjuder.

Vad är egentligen allra bäst för rapporter, vad är bäst för självbetjäning, vad är bäst för avancerad analys, vad är bäst för återskrivning av budget och planering, vad är bäst för Excel, vad är bäst för visualisering, vad är bäst för IT, vad är bäst för ekonomirapportering, vad är bäst för marknadsanalys o.s.v. Hur tjänar vi pengar på att investera i ytterligare en produkt?

Välkommen att få inspiration och se ett riktigt BI Tools battle samt ställa de svåra frågorna till oss på seminariet.

Anmäl dig här!

http://www.knowit.se/Event/Goteborg/BI-tools-battle/