Skip to content

Att sätta en storleksbudget för webbsidan

På An event apart i San Francisco i början på november handlade ett av föredragen om att "Performance is a design feature", inte något som enbart utvecklarna bryr sig om. Som dom flesta vet så blir skillnaderna stora hos besökares beteende även om laddtiderna är snarlika; det handlar om bråkdelar av sekunder.

Därför behöver man planera för prestanda ända från projektetes början och en viktig del av detta är att upprätta en prestandabudget för samtliga resurser som ska laddas. En stor fördel med att ha en sådan är att man har lättare för att argumentera för att inte ta med nya resurskrävande önskningar, t.ex. om kunden en bit in i projektet säger att "vi måste ha en karusell på startsidan" så kan man påpeka att dess resurser kommer att överskrida den totala budgeten för sidan.

Om man behöver fler argument så finns det även fallstudier för olika siter, t.ex. Amazon, som visar på ekonomiska vinster/förluster beroende på hur snabbt en site laddas.