Skip to content

Skrivregler för emojis?

Ska skiljetecknet placeras före eller efter en smiley? Radioprogrammet Språket i P1 fick frågan från en lyssnare och lät språkexperten Ylva Byrman svara. 

Språkvården tar sikte på att reglera det formella, offentliga språket och har därmed inte behandlat smiley-frågan. Förr kunde vi tydligare betrakta skriftspråket som det formella språket, och talspråket som det informella. Numera ser det annorlunda ut. En sms-dialog eller textchatt mellan vänner är snarare bland det minst formella man kan tänka sig. Så det finns (ännu?) inga språkliga regler som avgör vad som är rätt och fel när det gäller emoji-användning.

Men även där det inte finns nedskrivna regler, växer konventioner fram som kan bli till oskrivna regler. Och i smiley-fallet kan man se tre olika alternativ: "Du är fin <3", "Du är fin. <3" och "Du är fin <3." är exempel på de tre varianterna. Den sistnämnda, att infoga emojin innan punkten, är ovanligast av de tre.

Används smileyn i ett större textsjok än för enstaka meningar, ser man ganska ofta varianten där skiljetecknet utlämnas - eller kanske snarare ersätts av emojin: "Nu åker jag till Berlin :) Hoppas du får det kul här hemma!"

Det verkar spela roll vad det är för skiljetecken. En punkt kan ju utelämnas, men man verkar inte lika benägen att skippa frågetecknet. Där blir varianten med skiljetecken innan smileyn klart vanligare, som till exempel "Kommer du på festen? :)".

Här kan du lyssna på avsnittet av Språket som behandlar frågan: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/556914?programid=411

emoji-flirt