Skip to content

Att bryta gamla vanor

Vi pratar ofta om att några av de största utmaningarna kring produktutveckling och innovation är att inte förlita sig så mycket på gammal kunskap och att lyckas bryta gamla mönster och arbetssätt. ”Vi har alltid gjort så här” är en vanlig kommentar när man ifrågasätter något i ett projekt. ”Vi vet hur man gör, vi har gjort det här i 100 år” är en annan. Det är väldigt svårt att tänka nytt. Igår hos en kund hände dock något som fick mig att reflektera över hur mycket jag själv är fast i olika vanor.

Trots att jag arbetar aktivt med att lära ut metoder för att se saker ur nya vinklar och att inte fastna i gamla arbetssätt är jag lika skyldig själv i de mest vardagliga situationer. Hos vår kund har vi frukost varje fredag som vi turas om att bjuda på. Just den här veckan skulle en viss konsult bjuda på frukost för hans sista dag i projektet var nästföljande måndag. Det visade sig dock att nästan alla var borta på fredagen. Vi diskuterade hur vi skulle göra för att kunna lösa det så han fick bjuda på frukost en sista gång. Skulle vi köra frukosten tidigare? Redan kl 7.30 innan alla var upptagna? Eller ha frukosten nån annanstans som passade bättre? Vi satt i flera minuter och fick verkligen inte ihop det tills någon plötsligt säger – ”kan vi inte bara ha frukosten på måndag istället?”

kaffeDet blev lite tyst. Sådär som det blir när alla inser hur självklar den lösningen är och man skäms lite för att man inte kom på det själv. Vi var så inställda på att ”vi ju alltid har frukost på fredagar” att vi inte ens kunde tänka tanken att ha frukosten en annan dag.

Det är när man ser hur så små saker kan sitta så hårt rotat som man förstår att man antagligen gör samma sak i viktigare processer och projekt. Att ”vi alltid gjort på det här viset” kanske inte är ett förträffligt argument för att fortsätta göra så? För att vara innovativa och kreativa måste vi lära oss att tänka utanför de ramar vi satt upp för oss själva. Utmana även det som är självklart ibland. Vill ni ha lite inspiration är Fredrik Häréns Idébok en fantastiskt bra bok för att bli bättre på att tänka annorlunda. Det tror jag vi kan ha enorm nytta av som facilitatorer av krav- och processworkshops till exempel, eller vid behovsanalyser. Det gör oss helt enkelt till bättre kravare.

/Staffan Melin, Require AB