Skip to content

Är du en bra kock?

Jag lyssnade på Dave Snowden där han pratade agilt och drog en analogi med matlagning. Han menar att man inte blir en bra kock bara för att man kan läsa recept. Man måste praktisera matlagning under en längre tid, förstå varför varje ingrediens finns i receptet och vilken påverkan på rätten den har för att bli en bra kock. Först då kan man förbättra receptet och hitta ersättningsingredienser.

Man kan inte agilt bara för att man har certifierat sig i olika ramverk, så som Scrum och SAFe. Jag håller verkligen med honom. Jag ser så många agila coacher som inte har en aning om vad det handlar om. Man har sina certifikat och lär ut ramverken, men har ingen aning om varför receptet ser ut som det gör. Då är det en omöjlig uppgift att anpassa ramverken till den kontext som råder i en organisation.

Att förstå agilt och varför ramverken ser ut som de gör kräver ett djup som man skaffar sig genom att praktisera och ständigt gå tillbaka till värden och principer. Då räcker ett certifikat inte långt. Att vara en del i en agil transformation genom att stå på sidan och titta på räcker inte heller. Du måste vara med och laga maten och smaka av kontinuerligt för att skaffa de erfarenheter som behövs för att lyckas.