Skip to content

Användarupplevelser med krux

Bra User Experience (förkortas UX och betyder användarupplevelse) är en förutsättning för att skapa framgång för produkter och tjänster. Åtminstone i sammanhang där det råder konkurrens och användarna gör egna val.

UX kan betraktas som det sammanlagda resultatet av alla ansträngningar som görs kring en produkt eller tjänst. Allt mynnar ut i en kvalité som uppstår när produkten eller tjänsten används. Med detta sagt så kan man förstå att det är rätt svårt att skapa goda användarupplevelser. Gör någon det enklare för sig själv, blir det ju ofta svårare för någon annan. Så UX är kedjan som inte är starkare än sin svagaste länk. Och länkarna är resultat av arbete inom teknik, design och organisation som sätts samman till en produkt eller en tjänst.

UX-problemen är verkliga och ibland allvarliga. De kan uppstå nästan var som helst, genom förbisedda, ofta samverkande detaljer, med potential att stjälpa syftet med hela investeringen. Till och från råkar vi alla ut för dessa problem. Genom att fånga och belysa dem på Instagram kan vi lära varandra hur olika problemen te sig och kanske förbättra världen.

Så när du råkar på dålig UX, som för rättvisa skull borde haft förutsättningar för att vara bra:

  • Ta en instagrambild
  • Beskriv din analys, problemet och lösning
  • Märk posten med #uxkrux

https://instagram.com/explore/tags/uxkrux/

 

Dörrknapparna har en respektive två streck mellan pilsymbolerna Vad är det för skillnad på dörrknapparna?