Skip to content

Ambea nominerade till årets transformationsprojekt inom lön

Vi kan med glädje notera att Ambea är nominerade till Transformation Project Of The Year 2020 av organisationen Global Payroll Association (GPA)!

I januari 2019 hade Ambea påbörjat sin transformation av lönehanteringen efter köpet av Aleris omsorgsdel. Som så ofta vid övertagande av verksamhet är det flera förändringar som ska hanteras parallellt under en relativt kort tidsperiod: Processförändringar, migrering av system och uppsättning av nya integrationer sker parallellt med att förvaltningsorganisationen ska etableras.

Knowit fick förtroendet att förstärka teamet på Ambea för att genomföra transformationen som skulle ske på maximalt fem månader. Josefina Knutsson gick in som projektledare och kunde med sin erfarenhet och hela Knowits kompetens bakom sig hjälpa Ambea att nå sitt mål med att få den nya löneorganisationen på plats. Under året förstärktes Knowit även teamet med Robin Hagberg inom testledning och Nanette Zachrisson som stöd i utvecklingen av förvaltningsorganisationen.

Med målet att hitta nya, mer effektiva arbetssätt väljer allt fler organisationer att göra en genomgripande transformation. Inte sällan är det kopplat till affärsstrategiska beslut om en digital förflyttning, men det kan även initieras i samband med förvärv eller i anknytning till byte eller uppgradering av lönesystemet.

Vi gratulerar Ambea till nomineringen och önskar fortsatt lycka till!

Knowit Insight är leverantörsoberoende konsulter inom digitalisering och digital transformation av HR och lön. Du kan läsa mer om oss på knowit.se/hrm.