Skip to content

5 steg för rätt effekter

Att känna att vi är på rätt väg. Att som kommunikatör åstadkomma en förändring och ha en plan framåt. Effektkartläggning är ett sätt för att hela tiden blir lite bättre, lite smartare.

Du behöver en röd tråd. När vi för ett statligt bolag skulle utveckla ett nytt socialt intranät upptäckte vi effektkartläggning. Målgrupperna förenades med affärsmålen för verksamheten. Många viljor skulle prioriteras och intranätet skulle stödja alla både i sitt dagliga jobb, men också uppmuntra till bland annat en ökad vi-känsla och samarbete. Metoden blev neutral och gillades av mig som kommunikationschef, och av vår IT-chef och verksamhetsutvecklingschef. Och devisen “nyttan uppstår i användningen” kändes på något vis alldeles självklar.

5-steg-för-rätt-effekter-workshop.png

Nå rätt effekter

Hur gör du då för att nå rätt effekter i det projekt som du ska dra igång?

1. Intervjua de som styr.
De ansvarar för att bolaget har hållbara strategier framåt. Koppla ihop affärs- eller verksamhetsidé med den förändring som du vill skapa. Dessa intervjuer skapar inte bara underlag för projektet. Många chefer upplever att det är berikande att få reflektera och formulera riktningen framåt, vilka utmaningar som finns och hur de själva ser att vägen framåt ska vara.

2. Lär känna användarna.
Vilka är målgrupper för projektet? Vilka drivkrafter och behov har de? Hur ska de känna, tycka och vad vill de göra när de är i kontakt med er eller tjänsten? Vilka trösklar finns och är det lågt hängande frukter som vi lätt kan prioritera och som skapar värde? Med målet att skapa något som användarna vill använda.

3. Knåda, knåda, knåda.
Nu ska mål och behov vägas samman. Målgrupper prioriteras. En effektkarta skapas och den ger helhet och en visuell bild över syftet med kommunikationsprojektet. Vilka mål finns och hur målgruppernas behov och drivkrafter hänger ihop med inriktningen. Sätt SMARTA mål, som du sen kan följa upp. Gör en nollmätning. Det är skönt att sen kunna visa på att en förändring har skett.

4. Bygg och skapa.
Nu vet du vad du vill uppnå och vilka användare som ska hjälpa dig att nå målen. Börja då designa och utveckla i linje med detta. Effektkartan hjälper dig att välja och välja bort. Hjälper dig också att känna att du är på rätt väg. Att det som görs verkligen mappar mot den riktning som verksamheten ska gå.

5. Följ upp och gör bättre.
Effektkartan blir din vän. Satsningens mål följer upp och ser förändringar. Effektkartan hjälper dig i att förankra varför vissa beslut är tagna och ger en värdefull visuell bild över vad som är viktigast framåt.

5-steg-för-rätt-effekter-frö-som-gror.png

Feedback tar oss framåt

Personligen tycker jag att det är grymt tillfredsställande att få feedback, speciellt på saker som jag vet leder framåt. Om du tar dig tid att sammansmälta verksamhetens mål och utmaningar med målgruppernas önskan, då får du ett plan, en karta som håller under mycket längre tid än under bara ett projekt. Målen går löpande att mäta och från det resultatet jobba för att bli ännu lite bättre varje dag.

Boktips: Effektstyrning av IT

 

Bildkälla:
Kaboompics