Skip to content

Är din e-handel redo för den nya tillgänglighetslagen?

Jag har tidigare skrivit om tillgänglighetslagen som klubbades igenom i maj 2023. Lagen kallas "lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet" (jag kallar den även för POTT-lagen) och kommer börja gälla från och med 28 juni 2025. Lagen innebär att alla e-handlare som säljer produkter och tjänster i Sverige och inom EU kommer behöva ha en tillgänglig webbplats och bland annat följa vissa kriterier enligt WCAG*.

Den nya lagstiftningen syftar till att främja mänskliga rättigheter och uppmuntra till ökad delaktighet i samhällslivet samt öka jämlikheten i levnadsvillkor.

Vill du läsa mer om vilka som kommer beröras av den nya lagen så läs gärna mitt tidigare blogginlägg om nya tillgänglighetslagen - vad innebär den i praktiken? 

Vad innebär det för e-handeln?  

Av informationen som finns idag innebär det att webbplatsen för en e-handel bland annat ska följa kriterierna A–AA i WCAG, precis som webbplatser för offentliga aktörer ska göra idag enligt den så kallade DOS-lagen.

Du som inte följer lagen kan, förutom att få böter, även förlora rätten till att verka på den europeiska marknaden. Jag känner ju spontant att förlorar man EU som sin marknad på grund av att man inte har en tillgänglig e-handel så kan det vara nära slutet för företaget.

Vad räknas som en e-handel?  

Idag tolkas lagen som att alla webbsidor där en privatperson kan ingå ett köpeavtal med ett företag genom antingen köp eller bokningar kommer beröras. Undantag från denna lag är mikroföretag (företag med färre än tio anställda) och företag som har en årsomsättning eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 2 miljoner euro.

Hur kan du som e-handlare förbereda dig? 

Jag har själv testat och som det ser ut idag är det många e-handelsbutiker som är otillgängliga. Ett vanligt fel är att det inte går att navigera med tangentbordet på webbplatsen, vilket gör att jag som användare blir beroende av att kunna använda en datormus för att kunna köpa en produkt.

Det absolut värsta du som e-handlare kan göra är att vänta till 2025 för att börja arbeta med tillgänglighet. Att ha inställningen att "tillgänglighet kan vi fixa lite snabbt sen" är absolut ingenting som rekommenderas. Det är inget som går att fixa över en natt och det är inget endast en person kan ordna. Jag förstår att allt det här kan kännas överväldigande och att det är svårt att veta hur eller var man ska börja. Så här kommer sju tips på hur du och din verksamhet kan börja förbereda er redan nu inför 2025 och den nya tillgänglighetslagen:

 1. Läs på om nya tillgänglighetslagen 
  Börja med att läsa på om den nya tillgänglighetslagen (Lag (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet). Se till att förstå syftet med lagen och hur din verksamhet kommer beröras.
   
   
 2. Bekanta dig med tillgänglighetskraven i WCAG 
  Standarden och de kriterier som ska följas bygger på WCAG. Vilket betyder att webbplatsen ska vara möjlig att uppfatta, hantera, förstå och vara robust.

 3. Utbilda din verksamhet 
  Tillgänglighetsarbetet är en lagsport och betyder att hela verksamheten iallafall måste ha en grundförståelse för tillgänglighet. Detta inkluderar alla, från utvecklare och designers, till redaktörer och ledning.
   
 4. Granska din befintliga webbplats 
  För att veta webbplatsens brister är det bra att börja med att göra en tillgänglighetsgranskning. Genom en granskning går det att identifiera ett utgångsläge och vilka ändringar som behöver göras.

 5. Implementera tillgänglighet i processen 
  Tillgänglighetsarbetet är viktigt i hela arbetsprocessen av en webbplats. Från skisser, färger och typsnitt till utveckling och användningstester. Det är en del som hela tiden måste arbetas med och itereras.
   
    
 6. Håll dig uppdaterad 
  Lagar, riktlinjer och kriterier inom tillgänglighet är något som ständigt utvecklas och det gäller att hålla koll på det senaste inom ämnet för att hålla sig uppdaterad.

 7. Vänta inte in i det sista 
  Deadlinen för att uppfylla tillgänglighetskraven för den nya lagen är 28 juni 2025. Som e-handel kan du förutom att få böter även förlora EU som din marknad. Skjut inte på arbetet till sista minuten och få panik över alla juridiska utmaningar som kan komma. Om du väntar till 2025 kommer även efterfrågan på tillgänglighetsexperter att öka exponentiellt och då även kostnaden för din organisation.

Det absolut värsta du kan göra är att inte göra någonting. Har din verksamhet inte redan börjat med tillgänglighetsarbetet så är det på tiden att göra det nu.

Just nu erbjuder vi en kostnadsfri rådgivning där vi gör stickprov på din webbplats och ger konkreta råd för hur ni kan förbättra arbetet med tillgänglighet. 

Anmäl dig en till en gratis rådgivning.

Knowit Experience har certifierade tillgänglighetsexperter och hjälper er gärna. Vi erbjuder tillgänglighetsgranskningar, rådgivningssamtal, skräddarsydda utbildningar och hands-on justeringar för att säkerställa att er webbplats är tillgänglig för alla. Hör av dig! 

*WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines som på svenska även kallas riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll.