Skip to content

Är cirkulär handel nyckel till butikernas överlevnad?

Att cirkulär handel, second hand eller begagnat, är mycket populärt just nu, och framför allt på nätet, råder ingen tvekan om. Men kan detta även vara en väg till att öka trafiken i butik och i förlängningen en nyckel till butikernas överlevnad?

På svenska marknaden har vi idag etablerade online aktörer så som: Blocket, Tradera, Sellpy, Afound, men även utländska aktörer som ex. Vestiare collective med fokus på premiummode, och enligt prognoser kommer begagnatmarknaden att växa explosionsartat de närmaste fem åren. Historiskt har denna marknad funnits inom ganska traditionella kategorier som exempelvis: skivor, böcker och begagnade bilar men det finns nu ett enormt sug från konsumenterna att köpa både fler varor och inom ytterligare kategorier inte minst i kölvattnet av ökat fokus på hållbarhet, lågkonjunktur och höga räntor.

Det är dock inte primärt på nätet som man ser att denna tillväxt kommer att drivas utan de fysiska butikerna förväntas spela en central roll i denna växande kategori.

Bilhandeln är exempel på en bransch som tidigt lyckats med att kombinera de olika utbuden på ett bra sätt till exempel genom att locka in kunder med nya produkter för att sedan sälja dem något begagnat på vägen ut. Samma princip gäller förstås för andra detaljister som införlivar ett begagnatsortiment i sina butiker, köp t.ex. ett par begagnade jeans och komplettera med ett fullprisbälte. Det finns såklart aspekter kring kannibalisering på nyförsäljning etc. men det enda vi säkert kan konstatera att när besöken i butik ökar så ökar också försäljningen totalt!

Varför passar då begagnat varor speciellt bra i en fysisk butik förutom att vara en katalysator för att öka butiksbesöken?

För att kunna hantera en begagnad produkt från mottagning till beställning online krävs ett antal unika steg varje gång så som:

  1. Mottagning
  2. Inspektion och testning
  3. Fotografering och beskrivning
  4. Prissättning
  5. Publicering
  6. Lagerföring
  7. Packa och skicka till slutkund

I och med att varje artikel i princip är unik måste dessa steg repeteras för varje enskild produkt vilket är starkt kostnadsdrivande. Lägg till returproblematik och det blir snabbt olönsamt.

Vad säger då kunderna själva och hur intresserade är de av ett begagnatsortiment i butik? En amerikansk undersökning ger tydliga indikationer på potentialen i konceptet. 71% säger att de skulle handla begagnat i butik åtminstone en gång per månad, 38% en gång i veckan och var tionde person en gång per dag!! Det är starka för att inte säga jättestarka siffror och en tydlig indikation på att om man inte redan börjat med detta är det dags att sätta igång. Vad som är ännu mer förvånande med studien är att det inte verkar spela någon roll vilka kategorier av produkter det rör sig om: sport, möbler, varuhus, böcker, elektronik - intresset är lika stort oavsett!

IKEA är ett exempel på företag som redan kommit lång med detta koncept i och med lanseringen av sitt ”Buy-back and re-sell” program där man lämnar in sina begagnade möbler och får ”store credits” som kan spenderas i varuhuset. De har tagit fram ett användarvänligt estimeringsverktyg som ger ett indikativt pris per produkt innan man tar det till butiken. Lösningen är utrullad i mer än 30 länder och mottagandet har varit över förväntan.

Det är hög tid att börja fundera på hur man skall anpassa sin affärsmodell till kundernas förväntningar på framtidens butiker inte bara ur ett cirkulärt perspektiv. Vi har mångårig erfarenhet av dessa och liknande frågeställningar inom detaljhandeln och hjälper Er gärna att ta dialogen vidare.