Skip to content

Vikten av att nätverka

Jag inser ofta hur viktigt det är att nätverka. Att nätverka är att omvärldsbevaka. Och vad händer om vi inte omvärldsbevakar? Jo, då lever vi i vår egen lilla bubbla och hänger inte med på vad som händer runt om oss. På samma sätt som vi umgås med vänner privat för att uppdatera oss på allt som händer i bekantskapskretsen behöver vi göra det i vår yrkesroll.

Innan semestern gjorde vi en sammanfattning av vårens nätverksträffar och planerade inför hösten. I den diskussionen kunde vi glädjande konstatera att alla nätverk är mycket uppskattade – av både nätverksdeltagare och nätverksledare. Alla intygar att det är väl investerad tid även om vardagen ofta är fylld med många tidskrävande arbetsuppgifter. Genom att byta miljö och träffa andra i samma situation får man i ett nätverk perspektiv på allas olika utmaningar och tillfälle att både ge och få tips och råd i olika situationer. Det kan verkligen ge det syre som krävs när man fastnat i en fråga. Att t ex veta vad andra har för lönesystem och inte minst hur nöjda/missnöjda de är med dessa är guld värt när man själv står inför situationen att behöva byta system. För den dagen kommer – det kan jag lova…

Idag har vi haft en inspirerande och givande träff i ett av våra lönechefsnätverk. Det känns så här efteråt helt rätt att vi planerar att även starta ett nätverk inom Digital HR.  Intresset för ämnet Digitalisering var stort i gruppen vilket är glädjande. Till skillnad från nuvarande nätverk som vänder sig till specifika roller (lönechefer, löneadministratörer och systemförvaltare inom HR/Lön) kommer det nya nätverket rikta sig till alla som är nyfikna och intresserade av ämnet - oavsett roll. Digitaliseringen som en del i vardagen bara ökar och det gäller att dra nytta av den på allra bästa sätt.  Hur vi ska förhålla oss för att hänga med i den snabba förändringstakten är frågor vi kommer diskutera. Ett nytt koncept blir att hålla både fysiska och digitala nätverksträffar. Visst låter det spännande?