Skip to content

Världen är en dator på Microsoft TechDays

Microsofts nionde upplaga av branschmässan TechDays i Kista, Stockholm, gick av för stapeln och årets tema för konferensen var AI (Artificial Intelligence), Mixed Reality och Quantum Computing.

Temat var inspirerat av boken ”The Future Computed: Artificial intelligence” som två Microsoft anställda givit ut. Ett uttryck som benämndes på konferensen som var i relation till temat var ”Världen är en dator”, det intressanta med det uttrycket är alla de frågor som uppstår.

  • Vilka möjligheterna samt utmaningarna finns det?
  • Hur hanterar man säkerheten?
  • Hur kan man tillämpa sådana teknologier i sin egen organisation och vad skulle det ge för värde?

Det är stora frågor som man får bryta ner i mindre delar, införskaffa sig kompetens och verktyg för och växa med över tid.

H&M var en av keynote talarna och där berättade de om deras AI resa och syn på “buzz-ordet”. Tolkning här är “Amplified Intelligence”, där man adderar avancerade matematiska analyser på sin data. Detta hade effektiviserat deras dataanalyser och ökat inkomster från deras reautförsäljning samt skapat mer jobb. Till skillnad från vad många trott så genererades mer jobb på grund av djupare analyser.

20181026_101140

En av alla de sessioner som fanns tillgängliga var en session om ”Windows Admin Center”.
Windows Admin Center är efter ”Microsoft Teams” den mest växande mjukvara i användarantal i år enligt föreläsaren. Admin Center är en lokalt “deployed” HTML5 baserad mjukvara för att hantera servrar, kluster, hyper-konvergerad infrastruktur och Windows 10 klienter.

Idéen bakom mjukvaran är att simplifiera hanteringen genom att slå ihop många av de verktyg som administratörer tidigare använt i olika program. Några av dessa verktyg är backup, certifikat, RBAC, lagring och uppdateringar. Admin Center erbjuder även tät integration med tjänster i Microsofts molnplattform Azure.

44751851_296056707681958_1482483205746458624_n

Att allting hamnar i molnet på ett eller annat sätt får man snabbt uppfattning om på TechDays. Det har hänt mycket de senaste åren i de publika molnen och utvecklingen kommer inte stanna av på ett väldigt bra tag.