Skip to content

Vår plantering!

Som alltid på våren är det full aktivitet i våra uppdrag samtidigt som alla helger och sommaren är i antågande!

Vi vill ta vara på vårens energi och hjälpa varandra genom att sprida det vi gör med seminarier och utbildningar. Det är alltid lite lättare för ett konsultföretag att ligga i framkant då vi sällan bygger in oss i lösningar.

Istället håller vi på med omvärldsanalys och testar och utvärderar de senaste metoderna med verktygen som automatiserar, digitaliserar och förenklar vårt liv

Knowit arbetar ju inte bara med produkter utan vi utvecklar också nya tjänster, arbetssätt, metoder, ramverk och paketeringar samt driver mplementation av de förändringar som sker.

Just nu är GDPR väldigt i ropet vad gäller förändring. Alla företag måste ta tag i den EU-drivna personuppgiftslagen då det kan ge dryga böter. Knowit arbetar med detta både utifrån juridiskt och utifrån ett data perspektiv. Hur kan jag som företag vara säker på att jag klara av de nya reglerna?  Vet ni allt om den data ni har och hur ni skall hantera den när de nya reglerna träder i kraft?

Ett annat engagemang har vi inom data-drivna kundrelationer. Det finns ju många appar, websiter och robotar som stödjer bolagen digitalt. Ändå känner inte kunderna lojalitet och förstärkt relationen med varumärket. Vi öppnar för en diskussion och berättar om hur detta kan hanteras på ett seminarium den 11:e maj där även VolvoCars medverkar och berättar om sin resa inom området. Anmäl er på  https://www.knowit.se/academy/insight/digital-kundinsikt-till-tillvaxt/

Vi har också tagit några nya steg inom verksamhetsstyrning med planeringsverktyget Anaplan. Det finns så många olika excellösningar därute som hanterar planering. Detta kostar mycket, är avancerat att integrera, svårt att underhålla och inte förändringsförberett. Vill du veta hur detta kan förbättras genom smarta planeringslösningar i molnet så kom och  lyssna på våra erfarenheter och upptäckter inom området  på seminariet https://www.knowit.se/academy/solutions/anaplan---smart-planering/

anaplan

Ett annat ämne som är hett inom BI branschen är självbetjänad BI och BI-modala lösningar. Detta att dela upp sin lösning i en experimentell del och en förvaltningsbar har förändrat BI. För att klara av att hantera detta krävs nya arbetssätt och nya verktyg. Knowit har erfarenhet av detta och belyser frågeställningen i vårt BI-tools battle. Välkommen att bevaka utvecklingen inom området och se vilket verktyg som är rätt för dina behov. https://www.knowit.se/academy/solutions/data-driven-decisions/bi-tool-battle/

Vi arbetar också hårt för att förenkla och snabba upp datalager och dataintegration med warehouse-automation verktyg. Vi planerar ett sådant seminarium den 31 maj.

Om du har frågor om ovanstående eller vill bolla en idé så kontakta gärna mig. Jag gillar att hjälpa bolag bli mer data-drivna, automatiserade och digitala.

Glad Påsk

/Håkan