Skip to content

Var är Produktägaren?

Rubriken skulle också kunna vara ”Är Produktägaren vår Superhjälte?” eftersom produktägaren såsom jag känner rollen måste vara en mångkonstnär av rang samtidigt som produktägandet ska kombineras med andra åtaganden. Låt gärna bilden av Superhjälten vila i minnet medan du funderar på hur många Superhjältar du mött så kan vi återkomma till den bilden lite senare.

Vi återgår till frågan ”var” som när den ställs nästan undantagslöst – och ibland respektlöst – refererar till en Produktägare som inte närvarar vid ett möte.

Detta inlägg handlar inte om närvaron i rummet utan om att försöka ge en bild av Produktägarens roll och närvaron i det landskap denna måste navigera och behärska. Min förhoppning är att kunna skapa en större förståelse för Produktägarens utmaningar och vardag.

Jag har de senaste 30 åren – i olika roller och sammanhang – arbetat med produktutveckling och produktledning både som kravställare och kravmottagare och jag har – tack vare och på grund av variationerna – sett rollen som Produktägare utvecklas till att innefatta i princip hur många ansvarsområden och moment som helst. Jag kan villigt erkänna att jag själv gått vilse några gånger och att jag ibland också misslyckats med det jag haft för avsikt att göra.
En Produktägare kan tituleras och organiseras olika beroende på verksamhet eller sammanhang och det är inte ovanligt att Produktägarrollen ingår som en delmängd i rollerna Produktansvarig, Produktexpert eller Produktchef.

En Produktägares landskap kan förenklas till ett diagram där några vanliga inriktningar får ta plats på x- respektive y-axlarna:

Det behöver såklart inte vara motsatsförhållanden mellan Tekniska och Marknadsinriktade eller Operativa och Strategiska aktiviteter, med det brukar krävas lite olika personlighetstyper och förutsättningar för att nå framgång i respektive ämne så framställningen är inte helt omotiverad.

Om vi sedan fyller på med några begrepp och aktiviteter – men såklart långt ifrån alla – som kan ingå i en Produktägares vardag kan bilden se ut som följer. Placeringen av respektive begrepp varierar naturligtvis beroende på roll, verksamhet osv. och för många begrepp gäller att de kan existera på flera platser i diagrammet samtidigt.

Hoppsan! Trots att långt ifrån alla begrepp och aktiviteter finns med blev det ändå ganska mycket?

Åter till frågan ”var” med innebörden ”var i diagrammet” är Produktägaren. Det finns många duktiga Produktägare som klarar att navigera bland flera av aktiviteterna och begreppen, men jag vill påstå att det krävs en Superhjälte för att klara av alla. Denna Superhjälte bör också vara en ödmjuk Superdiplomat för att vänligen men bestämt få saker utförda och levererade enligt de tids- och kostnadsramar som definierats.

Det finns såklart olika modeller och metoder vars syfte är att förenkla och förbättra Produktägarens situation – bl.a. kan Produktägarrollen delas – men oavsett vilken modell eller metod som tillämpas så kvarstår det faktum att det är många moment som ska göras.

En vanlig komplikation är också att Produktägaren inte bara ansvarar för en (1) produkt utan för en produktportfölj bestående av olika produkter med varierande grad av krav på aktiviteter och ansvar.

Ömsesidig förståelse för varandras roller och utmaningar kan ofta vara avgörande för huruvida ett projekt blir framgångsrikt eller inte och om du i din nuvarande roll kan placera din Produktägare i diagrammet ovan kanske du har större förståelse för dennes roll och jag hoppas att denna insikt kanske också kan göra att det blir lite lättare att samarbeta.

I första stycket ombads du fundera på hur många Superhjältar du mött. Har diagrammet ovan gjort att du ändrat uppfattning?

Om du som läser detta avser att rekrytera en Produktägare till en komplex produkt eller till en produktportfölj – ta gärna en funderare på om det verkligen är rimligt att en (1) person effektivt kan komma att utföra alla aktiviteter eller om upplägget kanske borde vara ett annat.

/Mathias Henriksson, Knowit Require AB