Skip to content

Tre steg för framgång - differentiering, insikt & innovation

Våra befintliga affärsmodeller skakas om av den digitala transformationen. Temat på gårdagens frukost på Knowit i Jönköping gav tre viktiga tips för framgång framåt - differentiering, insikt och innovation. Stein Opsahl och jag delade med oss av insikter och metoder för att ha rätt strategi i en värld som snurrar allt fortare. 

Mekanismerna bakom att bygga ett starkt varumärke idag är exakt de samma som för 50 år sedan. Men kanalerna för detta är som ett helt universum. Mycket mer komplexa. Nyckeln är att hitta kunden i alla mikroögonblick, att övertyga och få hen att köpa. Att personalisera och tänka digitalt och innovation i allt du gör. Allt detta kan du träna upp. 

Namnlös-11. Differentiering - att hitta din identitet och story

Identitet, storytelling och organisationskultur är strategiska resurser i en snabbrörlig värld. Din identitet hittar du i tre frågor: 
1. Vad kommer vi ifrån?
2. Varför är vi här?
3. Var ska vi?

Svaren ger ditt dna och är grunden för storytelling, både visuell och verbal. Organistionskultur är det tredje benet i differentieringen.  Att skapa en kultur där medarbetarna är stolta. En känsla av att kunna och vilja bidra, i stort och i smått. 

2. Insikt - att samla in faktiskt kundinsikt

Insikt handlar om att lära känna sin kund. På riktigt. Det handlar inte om vad du tror, vad du ser eller upplever. Utan vad dina kunder faktiskt säger och gör, att observera verkligt beteende. Insamlingen bör göras både kvalitativt och kvantitativt. Mycket av den kvantitativa insikten kan du samla in datadrivet. En metodik som kan användas för att  samla in kvalitativ data är Design thinking, men här finns många fler. 

3. Innovation - att göra och hitta fler idéer

Innovation betyder i sin mest grundläggande form att göra och komma upp med nya idéer. Alltså att förändra beteende. Människor skapar innovation, inte teknik. 

Opportunity mappning är en modell för att jobba med innovation. 
1. Du delar in gruppen i grupper om 2-3 individer.
2. Grupperna får sen i uppgift att skriva ner alla saker som gruppen gör bra idag. Dess tillgångar. Dess styrkor.
3. I nästa steg funderar - och skriver de ner på postit-lappar hur dessa bra saker kan förädlas och bli ännu bättre.

Vår hjärna gillar nämligen bättre att göra saker som vi är bra på ännu bättre, än att arbeta med det där vi är dåliga och har låg motivation.  

Idéerna kan sen prioriteras i en enkel fyrfältare, Swarm of the B´s baserad på effekt och gruppens sannolikhet att genomföra. De idéer (B´s) som hamnar uppe i högra hörnet är de idéer som bör jobbas med först. 

Skärmavbild 2018-10-20 kl. 13.10.04

Fokus på empati, kundorientering och kreativitet 

Digitalisering vänder upp och ner på befintliga affärsmodeller. Nya kundbehov skapar plattformar av ekosystem. De organisationer som kommer att vara framgångsrika framåt är de som ständigt innoverar och jobbar datadrivet för att leverera grymma användarupplevelser. Skillnaden mellan teknik och kommunikation suddas ut allt mer, och det är helt uppenbart att teknik måste kombineras med empati, kundorientering och kreativitet. Med målet att förändra mänskligt beteende och därigenom skapa framgång. 

Vill du veta mer, ta gärna del av vår presentation eller hör av dig till någon av oss på hanna.aspklint@knowit.se eller stein.opsahl@knowit.no.