Skip to content

Seminarium: Säkerhet för SCADA-system och medicinteknisk utrustning

Under de senaste åren har säkerhet i SCADA-system och sjukvårdsutrustning diskuterats allt livligare. De har många olika skepnader och få vågar koppla upp dem mot nätet eller har gjort det utan att tänka på konsekvenserna. Om vi däremot tar kontroll över säkerheten kan verksamheter både minska risken och öka marginalerna. Målet är att nyttja SCADA-systemens fulla potential och vid behov koppla upp dem under kontrollerade former. Därför har vi tagit fram ett seminarium där vi först går igenom hur du kan ta reda på vilken säkerhetsnivå ett nätverk med SCADA-komponenter har för att sedan visa på hur ett nätverk ska designas. Vi avslutar med smörgås, öl och fortsätter diskussionen tillsammans.

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) är system för övervakning och styrning av processer. De används inom industrin, energisektorn samt för fastighetsautomation. Medicinskteknisk utrustning som röntgenmaskiner och dialysmaskiner har motsvarande problematik. De kan inte konfigureras på ett säkert sätt och därför måste bland annat nätverkets säkerhetsfunktioner användas istället.

anders3Säkerhetsanalys av SCADA-nätverk
Talare: Anders Olsson, Knowit Secure
Praktikfall: Sjukvård

Det går inte att göra ett traditionellt penetrationstest av ett nätverk med SCADA-komponenter eftersom det med stor sannolikhet stoppar produktionen.  Anders går igenom steg för steg hur du går tillväga för att ändå få en bra överblick över säkerhetsläget i ett nätverk. Som exempel använder han sjukvårdsutrustning med motsvarande krav och problematik.

Anders Olsson är ansvarig för Knowits satsning inom SCADA-säkerhet. Han har lång erfarenhet av säkerhetstester och har på senare tid inriktat sig mot SCADA-området.

peterösterberg_vitDesign av Scada-nätverk
Talare: Peter Österberg, HexBit
Praktikfall: Energisektorn

När du designar ett nätverk med SCADA-komponenter ställs särskilt stora krav på systemets säkerhetsfunktioner. Peter talar om utmaningarna med att kompensera för delkomponenternas brister och få en väl fungerande lösning för verksamheten. Han varvar föreläsningen med exempel från energisektorn.

Peter Österberg är en av Sveriges mest meriterade säkerhetskonsulter med lång erfarenhet av både penetrationstest och nätverksdesign. Han har designat ett av Sveriges mest kritiska nätverk inom energisektorn.

Anmälan
Seminariet anordnas i Linköping och Stockholm enligt nedan. Först till kvarn gäller.

Linköping
Plats: Scandic Frimurarhotellet
Tid: 30 januari, 2014
15.00-17.00 Föreläsningar
17.00 - Mingel

Tryck HÄR  för att anmäla dig till seminariet i Linköping.

Stockholm
Plats: Knowits konferenslokaler, Klarabergsgatan 60
Tid: 6 februari, 2014
15.00-17.00 Föreläsningar
17.00 - Mingel

Du anmäler dig HÄR för att besöka seminariet i Stockholm.

Secure Experience
Secure Experience är namnet på en serie seminarier om it- och informationssäkerhet som anordnas två till fyra gånger per år av Knowit Secure AB. Avsikten är att sammanföra aktuella ämnen med kunniga talare och intresserade deltagare för en eftermiddag med mycket kunskapsutbyte, men även för trevligt mingel och umgänge.