Skip to content

Säkerhetstest – Knowit föreläser för SAST

IMG_2344_FotorDet finns ett stort antal typer av test av system som t ex funktionella, prestanda och säkerhet. Ofta genomförs det i parallella stuprör i företagen.

– Vi vill arbeta tillsammans med er, säger säkerhetskonsulten Rickard Binnare när han föreläser för sjuttiofem testare i föreningen SAST. Då undviker vi dubbelarbete, får effektivare planering och en helt annan helhetssyn.

Det finns ett antal moment genom hela testprocessen där säkerhetstest kan integreras. Allt från att göra en gemensam riskanalys, granska kraven och göra testfall på behörighet och inloggning.

Dessutom kan simultana test av prestanda och säkerhet blotta helt nya sårbarheter.

– Glöm inte att sårbarheterna ofta är identiska på mobiler och datorer, säger Kalle Selin, säkerhetskonsult på Knowit. Det är bara det att mobilerna ofta glöms bort och dessutom har mindre säkerhetsfunktioner.

SAST , Swedish Association for Software Testing, är en ideell förening som arrangerar konferenser med teman inom test och närliggande områden som kravhantering och projektledning.