Skip to content

Så lyckas ni med ert SDK-införande: 6 tips för en smidig anslutning

Att lyckas med införandet av Säker digital kommunikation (SDK) kan vara en utmaning, men med rätt planering och förberedelse kan ni definitivt nå önskat resultat. I detta blogginlägg delar vi sex avgörande tips för att underlätta er resa. Förarbetet är viktigt och det krävs tid och resurser för att säkra en smidig och lyckad anslutning.  

Förankra i högsta ledningen

För att ert SDK-införandet ska bli framgångsrikt behövs stöd från ledningen. Se till att de förstår vikten av projektet och är beredda att avsätta resurser för att det ska bli verklighet.

Involvera verksamheterna

Involvera verksamheterna tidigt och avsätt resurser för arbetet. Det är en viktig del i förändringsarbetet att slutanvändarna som påverkas är med i varje steg. Var inkluderande när det gäller val av den tekniska lösningen och vilka krav som finns från verksamheterna.   

Gör en förstudie

Innan ni sätter i gång med införandet är det viktigt att göra ett förarbete. Ni behöver bland annat identifiera en motiverad verksamhet med tydlig nytta, se över teknisk strategi och göra en omvärldsbevakning. En välgjord förstudie kan spara både tid och pengar i det långa loppet.  

Etablera ett projekt

För ett framgångsrikt SDK-införande behövs en tydlig struktur. Skapa en projektform med en styrgrupp, referensgrupper och representanter från informationssäkerhet, IT-arkitektur och verksamheten. 

Ta ett informationsutbyte i taget

Fokusera på ett utbyte åt gången och se till att det blir rätt från början. När processen är i gång kan ni införa i resterande delar av organisationen.  

Samverka med din region och kommuner

För att dra full nytta av SDK är samverkan med andra parter avgörande. Genom att samarbeta med andra organisationer kan ni tillsammans hitta de informationsutbyten som flest har nytta av från början. 


Vi på Knowit har ett långvarigt samarbete med Inera och har bland annat ansvarat för att ta fram nationellt införandestöd till kommuner och regioner. Vi har också genomfört förstudier för enskilda kommuner och stöttat i förberedelserna inför anslutning till SDK.

Läs mer om SDK och hur du säkerställer att din verksamhet är redo för anslutning i vårt tidigare inlägg.

Tveka inte att ta kontakt med oss om ni vill ha tips, råd eller stöd i er SDK-resa!