Skip to content

Reflektioner från Folk och Försvars nordiska konferens 2024

Varje år genomför Centralförbundet Folk och Försvar en nordisk konferens i samarbete med sina systerorganisationer i Danmark, Finland och Norge. Årets konferens, med det övergripande temat Ett gemensamt försvar av Norden, ägde rum i Linköping den 13–15 maj.

På plats under konferensen var Richard Oehme, senior rådgivare inom samhällssäkerhet på Knowit. Han var en av deltagarna i en delegation som representerade bland annat medlemsorganisationer, myndigheter, näringslivet och frivilligorganisationer. 

I en reflekterande text som publicerats av Folk och Försvar delar Richard med sig av sina tankar kring konferensens innehåll och belyser flera av de högaktuella ämnen som diskuterades. Han skriver:

"Näringslivets roll i totalförsvaret var en central fråga som präglade flera av diskussionerna under konferensen och därtill en stor medvetenhet om att detta är en kritisk fråga som alla behöver adressera."

I sin text berättar Richard även om några av de intressanta programpunkter som konferensen innehöll samt värdet av denna typ av konferens på nordisk nivå med ett brett deltagande från hela samhället.

Ta del av hela Richards reflektion på Folk och Försvars hemsida här.